Založenie živnosti online

2. októbra 2017 Podnikanie 2266 Views
Založenie živnosti online

Rozhodli ste sa podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba? Či vás už k tomuto počinu vedie túžba zbaviť sa pracovného pomeru alebo si len chcete niečo privyrobiť, mali by ste brať túto skutočnosť zodpovedne a riadiť sa na základe nasledujúcich tipov, vďaka ktorým zvládnete založenie živnosti online aj vy!

V akom obore budem podnikať?

Pokiaľ ste sa rozhodli podnikať ako fyzická osoba, musíte pochopiteľne zvoliť obor svojej živnosti. Zatiaľ, čo pri voľnej živnosti nepotrebujete okrem všeobecných podmienok akými je vek minimálne 18 rokov, spôsobilosť k právnym úkonom a bezúhonnosť splniť nič ďalšie, v prípade remeselných či koncesovaných živností musíte mať aj príslušné vzdelanie, skúsenosti a prax.

Ďalej sa musíte ako podnikateľský subjekt rozhodnúť, či si chcete uplatniť paušálne výdavky, viesť daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo, ktoré je založené na hotovostnom princípe, čiže príjmy aj výdavky vstupujú do základu dane v okamihu ich úhrady. Podvojné účtovníctvo znamená, že výnosy aj náklady vstupujú do výsledku hospodárenia v okamihu ich vzniku bez ohľadu na úhradu.

Chcem si založiť živnosť cez internet. Čo by som mal vedieť?

Je potrebné vyplniť príslušný formulár, ktorý spoločne s preukazom totožnosti predložíte na živnostenskom úrade, pričom výpis z registra trestov už potrebný nie je, keďže ten si zaobstará úrad sám. Avšak, ak sa rozhodnete založiť živnosť online, teda prostredníctvom špecializovanej spoločnosti alebo Ústredného portálu verejnej správy, formulár vypĺňate prostredníctvom internetu, kde vás krok za krokom sprievodca naviguje, čo a ako máte vyplniť. Následne je vám zaslaný email s vašou žiadosťou, ktorú vytlačíte, podpíšete a obratom ju zašlete späť. Pochopiteľne, že za žiadosť sa platí určitý poplatok, ktorý je ďalším krokom k získaniu živnostenského listu. Ten obdržíte od príslušného úradu zhruba do jedného týždňa, pričom spoločnosť oznámi vaše podnikanie zdravotnej poisťovni a taktiež pre vás vyžiada DIČ.

Ak by ste sa však rozhodli založiť si živnosť tradičným spôsobom, máte povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni vznik alebo zmenu platiteľa poistného, a to do 8 pracovných dní odo dňa zmeny!

Aké doklady budem potrebovať?

K tomu, aby ste si mohli založiť živnosť online, potrebujete nasledujúce doklady, resp. majetok:

  • Čítačku pre elektronický občiansky preukaz,
  • Počítač s prístupom na internet,
  • Softvér k elektronickému občianskemu preukazu,
  • Preukázanie odbornej spôsobilosti (remeselné a viazané živnosti),
  • Súhlas zodpovedného zástupcu (ak je ustanovený zodpovedný zástupca),
  • Prílohy k tomu, aby ste mohli získať živnostenské oprávnenie v elektronickej verzií.

Nezabudnite na daňové priznanie!

Pochopiteľne, že každý živnostník je povinný vyplniť daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie, a to taktiež v prípade, že pracoval trebárs len jeden deň. Ako vyplniť daňové priznanie? V prvom rade je dôležité vypočítať čisté príjmy, a to ako rozdiel súčtu príjmov a preukázateľných alebo paušálnych výdavkov. Lehota je do konca marca príslušného roka, kedy je nutné nielen odovzdať tlačivo, ale aj zaplatiť vypočítanú daň! Dnes si môžete vyplniť daňové priznanie nielen tradičným spôsobom, teda ručne, ale aj cez internet, čo vám ušetrí množstvo času, stresu a počítania!

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles