Prečo je úrazové poistenie potrebné pre celú rodinu?

1. októbra 2017 Poisťovne 2296 Views
Prečo je úrazové poistenie potrebné pre celú rodinu?

Ste aktívnou rodinou alebo single milovník aktívneho životného štýlu? Akákoľvek nehoda či úraz sú nepríjemné udalosti a môžu dobrodružné zážitky razom stopnúť. Aj preto by ste mali myslieť na úrazové poistenie. Viete, prečo je takáto poistka potrebná?

Prichádzajú neočakávane, bolia a ich liečenie a dôsledky môžu byť doslova život meniace. Úrazy menia niekedy naše osobné či rodinné dlhodobé plány. Úraz časti predstavuje náročné finančné zaťaženie rodinného rozpočtu. Druhou stranou mince je fakt, že zranenie vás môže obmedziť na dlhé mesiace a stáva sa tiež, že následky zranení môžu byť aj trvalé.

Úraz často spôsobuje aj pracovnú neschopnosť, ktorá sa prejavuje predovšetkým v rodinnom rozpočte. Preto sa úrazové poistenie zvyčajne považuje za praktického pomocníka v časoch bolestivých zlomenín a iných zranení, pretože v takých časoch je nemožné chodiť do práce a zarábať. Úrazové poistenie poskytuje väčšina poisťovní, ale mali by ste si starostlivo vybrať. Určite stojí za to porovnať si online ponuky úrazového poistenia.

Čo je a čo nie je úraz

Ak sa chystáte uzavrieť úrazové poistenie, informujte sa najprv, čo poisťovňa považuje za úraz. Mnohé poisťovne označujú za úraz neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, jedov s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, ktorými bolo poistenému počas trvania poistenia spôsobené telesné poškodenie alebo smrť.

Ak si hľadáte úrazové poistenie online porovnávaním ponúk rôznych poisťovní, potom si definíciu platnú pre konkrétnu poisťovňu nájdete vždy vo všeobecných poistných podmienkach, najčastejšie v odseku s nadpisom “Poistná udalosť”. Okrem tohto všeobecného vymedzenia úrazu sa úrazové poistenie často vzťahuje aj na niekoľko udalostí, ktoré tiež poisťovne za úraz považujú. Väčšina z nás žije aktívnym a dynamickým spôsobom, náhodu ovplyvníme ťažko, aj preto je pomerne častou poistnou udalosťou  prípad utopenia, popálenia, vyvrtnutia končatín a natiahnutie svalov.

Aj besnota a tetanus je úraz

Asi vás to trocha prekvapí, ale za úraz sa považuje aj tetanus a besnota spôsobená nákazou pri úraze. Pokiaľ k úrazu došlo nevedome a nezávisle od vôle poisteného, za úraz sa považuje aj popálenie, obarenie, omrznutie, zásah elektrickým prúdom alebo úderom blesku, utopenie, uškrtenie, udusenie, zamrznutie, náhodné a krátkodobé vdýchnutie plynov alebo pár, požitie jedovatých alebo leptavých látok, s výnimkou chorôb z povolania.

Časté úrazy sú tam, kde sa cítime najbezpečnejšie

Známy slogan „športom k zdraviu“ sa zvykne používať v tak trocha ironickom zmysle, pretože práve počas športovania dochádza k mnohým menším i závažnejším úrazom. Niekedy aj s trvalými následkami. V poistných zmluvách jednotlivých poisťovní je však presne uvádzané, na ktoré športy a športové činnosti sa úrazové postenie nikdy nevzťahuje.

Ale nebezpečnú náhodu ovplyvníte ťažko aj v pohodlí vášho domova, v garáži či domácej dielni, pri prácach okolo domu alebo rekreačnej chalupy. Domáce zranenia sú štatisticky takmer tak časté ako tie pri športovaní. Počet drobných zranení a úrazov, ku ktorým dochádza doma pri zdanlivo bežných prácach, neustále narastá.

Žiaľ, ich obeťami sa často stávajú deti. V niektorých poisťovniach na našom trhu sa dá v rámci jednej poistky poistiť súčasne dvoch dospelých a až päť detí.

Elektrické zásuvky, horúca polievka a domáci kutil

S najnebezpečnejšou technikou v domácnosti pracujú kutilovia. Prvou chybou je zanedbanie bezpečnostných opatrení, teda opomenutie vziať si ochranné okuliare, rukavice a iné ochranné prostriedky. Druhým je nedostatok údržby, amatérske vlastné úpravy náradia a zásahy do ich prevádzky alebo používanie na účel, na ktorý nie sú určené. Elektrické brúsky, hoblíky, cirkulárky či motorové píly… Veľa dôvodov, prečo mať čím skôr úrazové poistenie v domácnosti.

Občasným pošmyknutiam sa nevyhne žiadna rodina

Úrazové poistenie nás samozrejme pred akoukoľvek nehodou neochráni, pretože náhodu ovplyvníme ťažko, ale ak už k nepríjemnému úrazu dôjde, takáto poistka dokáže zmierniť jeho následky a dopady. Nielen na váš osobný život, ale aj život celej vašej rodiny.

Úraz si nevyberá a prekvapí vás vo chvíli, kedy to najmenej čakáte. Nezáleží na tom, či sa táto neočakávaná udalosť stane v zamestnaní, pri dopravnej nehode, počas voľnočasovej aktivity alebo pri bežnej práci v domácnosti. Úraz je úplne neočakávaná situácia, ktorá dokáže podstatne ovplyvniť nielen niekoľko nasledujúcich dní alebo týždňov, ale pri vážnejších zraneniach aj celé dlhé mesiace.

K pádu, pošmyknutiu, porezaniu môže kedykoľvek dôjsť a zvlášť pri vážnych úrazoch je to výrazný zásah nielen do života zraneného, ale aj celej jeho rodiny. Napadá vám otázka, či sa dá nejako úrazom výraznejšie vyhýbať?

Nie, nedá sa, náhodu ovplyvníte ťažko. Zvlášť s nadchádzajúcim zimným obdobím je viac ako pravdepodobné, že úrazové štatistiky sa budú napĺňať ďalšími smutným údajmi. Dopravné nehody zapríčinené v dôsledku nepriaznivého počasia, poľadovica na chodníkoch, padajúce cencúle ľadu alebo sneh zo striech…


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles