Stavebné sporenie je pasé. Dnes sú v kurze podielové fondy

14. decembra 2016 Hypotéka, Úver a leasing 9653 Views
Stavebné sporenie je pasé. Dnes sú v kurze podielové fondy

Stavebné sporenie je každým rokom menej a menej atraktívne. Klesá výška štátneho príspevku a potrebná suma na jeho získanie sa naopak zvyšuje (pre rok 2017 sa však našťastie nemení). Väčšina ľudí je už však na stavebné sporenie tak zvyknutá, že si netrúfa vyskúšať niečo iné. Pritom majú pod nosom (metaforicky) zlatý tanier v podobe podielových fondov. Tie sa z roka na rok čoraz zlepšujú.

Čo je to podielový fond?

Nič v živote vám v krátkom čase nezarobí veľa peňazí. Toto pravidlo platí rovnako aj pri podielových fondoch. Ide o nástroje kolektívneho investovania, kde je spoločný majetok podielnikov (investorov) zhromažďovaný správcovskou spoločnosťou. Spoločný majetok tvoria podielové listy a cenné papiere. Správcovská spoločnosť investuje peniaze podielnikov do tohto majetku a vydáva podielové listy, ktoré sa predávajú fyzickým a právnickým osobám.

Ako to funguje?

Ako jeden z veľkého množstva malých investorov vkladáte svoje peniaze do podielového fondu, ktorý je spravovaný správcovskou spoločnosťou. Vaše peniaze sa investujú do nákupu cenných papierov a vy sa následne stávate podielnikom. Váš podiel reprezentuje cenný papier nazývaný podielový list.

Ako na tom získate?

Pri podielových fondov zarábate dvoma spôsobmi a to výnosmi fondu alebo zhodnotením podielov.

Výnosy fondu čerpáte z úrokových výnosov z podielových listov. Patrí sem aj kapitálový zisk vznikajúci pri predaji cenného papiera za vyššiu cenu, než za ktorú sa kúpil.

Ako sa investuje do podielových fondov?

Ako prvé si musíte kúpiť podielové listy, či už prostredníctvom sporiaceho programu alebo cez investičnú platformu podľa vlastného zváženia. V rámci investičných platforiem nie ste na rozdiel od sporiaceho fondu limitovaný na fondy, do ktorých môžete investovať.

Ďalej sa rozhodnete, či chcete investovať jednorazovo, alebo pravidelne. Jednorazové investície majú vyššie riziko, pretože ľahko môže dôjsť k nesprávnemu načasovaniu nákupu. Pravidelné investovanie zase toto riziko znižuje, keďže nakupujete podielové listy v čase poklesu a i nárastu.

Ako prebieha vyplatenie?

Záleží od toho, aký typ fondu si zvolíte. Pri podielových fondoch s pravidelným výnosom máte raz ročne vyplatené výnosy. Ak sa však rozhodnete predať svoj podielový list, musíte to urobiť prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, ktorý ich predá na burze cenných papierov.

Čo si mám všímať pri investovaní do podielových fondov?

Je niekoľko faktorov, ktoré si je potrebné všímať pri tomto type investovania.

  1. Dĺžka investovania – ovplyvňuje výšku výnosu a mieru rizika. Čím vyššie riziko, tým väčší zisk.
  2. Všetky poplatky – vstupný poplatok, ročné poplatky, náklady obchodníka s cennými papiermi, poplatky pre investičnú platformu, výstupné poplatky. Je toho dosť na preštudovanie.
  3. Riziko – musí byť prispôsobené dĺžke sporenia. Krátkodobé investície sa vkladajú do menej kolísavých fondov (kolísavosť – úroveň zisku vyjadrená v %). Dlhodobé investície sa zas odporúčajú pri kolísavých fondoch – hlavný dôvod je inflácia.
  4. Diverzifikácia – ide o rozloženie rizika. Svoje peniaze investujete do viacerých fondov, vďaka čomu sa riziko rozloží a zníži.

Podielové fondy majú úrokové sadzby na úrovni 2 – 10 %. Počas posledných rokov vzrástli takmer všetky podielové fondy. Výnimkou bolo zlato, komodity a ďalšie rozvíjajúce sa trhy.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles