Založenie živnosti popri štúdiu

30. októbra 2015 Podnikanie 12106 Views
Založenie živnosti popri štúdiu

Živnostenské podnikanie je skvelým spôsobom, ako začať podnikať a fungovať ako samostatne zárobkovo činná osoba. Výhody živnosti sú ešte výraznejšie pre študentov, ktorí majú vďaka svojmu študentskému statusu nižšie zaťaženie odvodmi do poisťovní. V tomto článku vám výhody pre študentov popíšeme a pokúsime sa priblížiť, prečo študenti nemôžu viac-menej o nič prísť.

Založenie živnosti

Založenie živnosti je v dnešnej dobe naozaj jednoduché. Vďaka integrovanému systému dokážete všetko vykonať na jednom pracovisku, konkrétne na odbore živnostenského podnikania okresného úradu, respektíve v klientskom centre určenom pre živnostníkov. Za jednu voľnú živnosť sa platí správny poplatok 5 eur a za viazané či remeselné živnosti 15 eur. Ak vaša činnosť nevyžaduje žiadne stroje či materiál, môže byť tento poplatok jedinou vstupnou investíciou. A ak svoju živnosť založíte cez internet, môžete to mať dokonca zadarmo.

Daňové zaťaženie

Ako každá osoba s príjmom, aj živnostníci musia platiť dane. V tomto bohužiaľ nie sú študenti nijako zvýhodnení, a naozaj musia riadne platiť svoje dane, inak sa dostanú do problémov. Dobrou správou však je, že ak za rok podnikania zarobíte menej ako 3803,33€, dane nebudete musieť platiť. Táto suma je oslobodená od dane, ktorú budete musieť platiť teda iba zo zárobkov prevyšujúcich nezdaniteľné minimum.

Odvody do poisťovní

Takisto budete musieť platiť odvody do poisťovní, avšak v tejto oblasti na vás, ako študentov, čakajú výhody. Pravidelné mesačné odvody prvý rok neplatíte (čo však platí aj pre neštudentov), v nasledujúcich rokoch ich budete musieť platiť, iba ak vaše príjmy (nie zisk) boli za predchádzajúci rok vyššie ako 412 € mesačne. Ako študent nemusíte platiť pravidelné mesačné odvody do zdravotnej poisťovne. Musíte však zaplatiť za každý rok jednorazový poplatok vypočítaný z vášho zisku za tento rok.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles