Načo nám je Zákon o ochrane osobných údajov?

29. augusta 2022 Podnikanie , zaujímavosti 471 Views
Načo nám je Zákon o ochrane osobných údajov?

Tiež to na vás padá zo všetkých strán? V zamestnaní, v škole, u lekára, v e-shopoch, v súťažiach, všade sa stretávame s formulkou, že budú naše osobné údaje uchovávané podľa ustanovení špeciálneho zákona. Prečo by sme z toho nemali byť nervózni a aké hlavné výhody pre nás zo zákona plynú?

Relatívne nový zákon, ktorý platí všade

Len čo nastúpime do nového zamestnania alebo na štúdium, dostane sa nám do rúk vyhlásenie o ochrane osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. Prijímajú vás do nemocnice na vyšetrenie alebo hospitalizáciu? Tiež sa nevyhnete podpisu, že ste si vedomí, že bude s vašimi údajmi zaobchádzané šetrne a tak, aby sa k nim nedostali nepovolané oči. Či robíte objednávku na internete, alebo sa zapájate do niektorej zo súťaží, mali by ste vedieť, že údaje, ktoré danému subjektu poskytnete, nebudú zneužité treťou stranou. Zákon o ochrane osobných údajov definuje práva a povinnosti pri nakladaní a uchovávaní s našimi údajmi a pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Osobné údaje nepredstavujú len naše mená či adresy, ale všetko, čo nás v rámci spoločnosti definuje – môžu to byť údaje z našich občianskych preukazov, zdravotných kariet, pasov, údaje týkajúce sa našej kultúrnej, ekonomickej alebo sociálnej identity. Naším podpisom danému subjektu dáme vedomý a dobrovoľný súhlas, že môže naše údaje uchovávať a spracúvať pre vlastné účely, napr. štatistiky, vedecký výskum a pod., a on musí byť schopný tento súhlas predložiť v prípade potreby príslušnému orgánu.

Naštudujte si, v akých prípadoch sa treba zákonom riadiť

Myslíte si, že vás sa Zákon o ochrane osobných údajov netýka? Presvedčte sa ešte skôr, ako od svojich zákazníkov alebo spotrebiteľov získate osobné informácie. Zákon presne určuje, ktoré subjekty a v akých prípadoch musia mať zber a spracúvanie informácií vyriešené podľa osobitných predpisov. Ako sa k zákonu dostať? Jednoducho si ho nalistujte online a vyhľadajte si v ňom úseky, ktoré vás zaujímajú. Zneužitie osobných údajov je trestný čin. Ak čosi dávate voľne k dispozícii, ktokoľvek to môže zneužiť, či už na vydieranie, krádež, telefonické hovory rôzneho charakteru, alebo zasielanie nevyžiadanej pošty. Veľmi nebezpečné je poskytovanie hesiel, nielen do mailovej schránky, ale aj do internetbankingu. Súhlas so spracovaním osobných údajov vám garantuje, že údaje, ktoré poskytnete, zneužité nebudú.

About author

Related articles