Verejné obstarávanie v zahraničí: Môžete sa doňho zapojiť aj vy!

16. mája 2017 Podnikanie 2734 Views
Verejné obstarávanie v zahraničí: Môžete sa doňho zapojiť aj vy!

Verejné obstarávanie slúži na to, aby sa verejné finančné prostriedky využívali transparentne. Do takýchto verejných súťaží sa môže zapojiť právnická i fyzická osoba, ak, samozrejme, dodrží istý postup. Ak je váš podnik registrovaný v Európskej únii, máte možnosť uchádzať sa o verejné zákazky aj v iných členských krajinách.

Pravidlá bez diskriminácie

Pre akúkoľvek ponuku vo verejnom obstarávaní platia isté pravidlá. Práve vďaka tomu nemôže byť váš podnik diskriminovaný z toho dôvodu, že nie ste zaregistrovaný v danom štáte EÚ. Stačí, aby ste boli zaregistrovaný v jednom z členských štátov. Vyhlasovateľ musí poskytnúť všetky informácie ohľadom verejnej súťaže úplne všetkým zainteresovaným spoločnostiam, a to bez ohľadu na to, v ktorej členskej krajine sú zaregistrované. Tiež nesmú odmietnuť osvedčenia či diplomy, ktoré boli vydané v inom štáte EÚ, ak teda vedia poskytnúť rovnakú úroveň záruky.

Kedy vás môžu vylúčiť?

Váš podnik však môže byť z výzvy na predloženie ponúk vylúčený. Verejný orgán tak môže spraviť, ak je napríklad váš podnik v konkurze alebo likvidácii, je v správe súdu či má pozastavenú činnosť. Ak ste nezaplatili dane či príspevky do sociálneho zabezpečenia alebo ste poskytli verejnému orgánu nepravdivé vyhlásenia, budete bez okolkov vylúčení. Rovnako môžu učiniť aj v prípade, že ste závažne porušili právne predpisy. Preto sa radšej obráťte na právneho poradcu.

Verejné obstarávanie a právne služby

Otázky spojené s prijatím či realizáciou verejnej zákazky mnohým spôsobujú na čele vrásky. Či už sa do verejných zákaziek zapájate v zahraničí alebo na Slovensku, je dobré poradiť sa s odborníkmi. Verejné obstarávanie a právne služby jednoducho idú ruka v ruke.

Foto: Bigstockphoto


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles