Investičné životné poistenie, alebo ako si úspešne sporiť na dôchodok

18. februára 2018 Ekonómia , Poisťovne 2492 Views
Investičné životné poistenie, alebo ako si úspešne sporiť na dôchodok

Ak už čo i len uvažujete o zabezpečením svojho dôchodku, ste na pol ceste k lepšej penzii. Hoci sa vám môže zdať, že váš dôchodok je ešte ďaleko, opak je pravdou. Najlepším spôsobom, ako sa zabezpečiť do budúcnosti, je konať dnes. V tomto článku vám vysvetlíme formu investovania, vďaka ktorej si môžete našetriť na lepší dôchodok.

Každý človek, ktorý má zdravý sedliacky rozum, si po čase uvedomí, že štát sa oňho nepostará. To dokáže len a len on sám. A preto musí využiť jednu z dostupných foriem, ktorou je práve investičné životné poistenie.

Investičné životné poistenie predstavuje typ poistenia, ktorý kombinuje tradičné poistenie zamerané na neočakávané životné udalosti v spojení s investovaním do podielových fondov. Nezamieňajte však investičné životné poistenie za kapitálové životné poistenie. Sú to totiž dve rôzne formy poistenia a sú medzi nimi rozdiely.

Pri investičnom životnom poistení máte vo veľkej miere pod kontrolou svoje investičné možnosti. Predstavuje skutočné investovanie, kedy sa vaše financie zhodnocujú uložením v podielových fondoch, pričom vy určíte, do ktorého podielového fondu svoje peniaze vložíte.

A potom je tu kapitálové životné poistenie. Tu ide skôr o šetrenie, než o investovanie. Časť poistného pokrýva poistnú ochranu, zatiaľ čo druhá časť ide na investovanie. Bohužiaľ, výnos pri kapitálovom životnom poistení je nižší než pri investičnom životnom poistení. Tu sa dá investovať iba do dlhopisov, na rozdiel od podielových fondov, kde sa nachádzajú aj akcie.

Typy investičného životného poistenia

Na trhu momentálne existujú štyri typy poistenia:

 1. pre prípad smrti,
 2. pre prípad invalidity,
 3. pre prípad vážnych úrazov,
 4. pre prípad ochorení.

Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovňa je zaviazaná vyplatiť poistnú sumu spolu s výnosom.

Aké podielové fondy sú na výber?

Investičné životné poistenie ponúka hneď niekoľko fondov, do ktorých môžete investovať. A nimi sú:

 1. akciový fond,
 2. dlhopisový fond,
 3. peňažný fond,
 4. komoditný fond,
 5. realitný fond.

Najmenší výnos a najmenšie rizikovo ponúka peňažný fond, zatiaľ čo najväčší zárobok, ale taktiež i najväčšie riziko je zase akciový fond.

Ktorý podielový fond je ideálny?

Keď ste ako väčšina ľudí, tak pravdepodobne nesledujete pravidelne vývoj finančného trhu. Pre zjednodušenie, poisťovne ponúkajú tri hlavné stratégie investovania:

 1. konzervatívna stratégia s najmenším výnosom a rizikom
 2. agresívna stratégia s najväčším výnosom a rizikom
 3. vyvážená stratégia, kde je optimálny výnos a riziko

Investičné životné poistenie sa taktiež poskytuje s možnosťou garancie alebo bez nej. Ak sa rozhodnete pre investovanie s garantovaným výnosom, tak dopredu viete, akú sumu získate. Ak sa rozhodnete pre investovanie bez garancie, máte určité riziko, ktoré však môže viesť k vyššej zarobenej sume. Pri garantovanom výnose sú totiž výnosy nízke.

Pod investičným životným poistením poznáme typ investície, ktorá sa hodí pre ľudí, ktorí by si radi chceli začať sporiť na dôchodok. Je vhodná aj pre investičných laikov, ktorí si môžu vybrať jednu z foriem investovania.

About author

Related articles