Ako zrušiť staré PZP

2. decembra 2015 Poisťovne 3224 Views
Ako zrušiť staré PZP

Poznáte to, keď sa blíži koniec platnosti vášho povinného zmluvného poistenia (PZP), poisťovňa vám automaticky pošle šek s predĺžením na ďalší rok, no vy zistíte, že PZP je zase o niečo drahšie. To je jeden z najčastejších dôvodov, kedy prichádza ten správny čas – čas na zmenu poisťovne.

Najčastejšími právnymi dôvodmi sú pre zrušenie a zmenu PZP zánik predmetu poistenia (napr. keď je vozidlo vyradené z evidencie motorových vozidiel), zmena vlastníka vozidla alebo nezaplatenie poistného.

Lenže vodičov vedú k zmene PZP aj osobné pohnútky, ako sú:

  • vek vozidla;
  • kw, objem a obsah motora;
  • vek majiteľa automobilu;
  • doba bez nehody;
  • asistenčné služby ponúkané poisťovňou;
  • iné benefity, ktoré poisťovňa ponúka.

Toto sú rozhodujúce kritériá, podľa ktorých sa určuje cena PZP. V každej poisťovni musíte vyplniť formulár s týmito údajmi, na základe ktorých vám poisťovňa vygeneruje výslednú sumu. Preto je dôležité si pred uzatvorením PZP pozrieť, čo trh ponúka a rozhodnúť sa pre čo najlepšiu poisťovňu. Aby ste si spravili základný prehľad v ponukách PZP, môžu vám pomôcť internetové portály.

Aké sú nástrahy pri zrušení PZP?

V prvom rade si musíte dať pozor, aby výpoveď zmluvy bola podaná najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročnému dňu a doručiť ju do súčasnej poisťovne. V druhom rade si treba uvedomiť, že výpoveď z PZP je možné podať len jedenkrát za rok.

Výpoveď PZP musí byť do poisťovne doručená najneskôr 42 dní pred koncom doby poistenia. Preto, ak ju nedoručíte osobne, tak ju musíte poštou odoslať v dostatočnom predstihu.

Môžete ju doručiť priamo na pobočke poisťovne, mailom, poštou a v niektorých poisťovniach aj jednoducho, cez internet.

Na svojej poistnej zmluve, prípadne bielej či zelenej karte si všimnite, kedy je výročný deň, ktorým vám končí poistné obdobie. Predídete tak zbytočným problémom pri jej odhlasovaní.

Ak podávate výpoveď osobne na pobočke poisťovne, požiadajte pracovníka poisťovne o kópiu potvrdenie výpovede s pečiatkou poisťovne a aktuálnym dátumom jej doručenia a starostlivo si ho uchovajte.

Myslite na to, že výpoveď PZP zmluvy môže podať len poistník, t. j. osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvárala a platila poistné, alebo ním oprávnená osoba na základe plnej moci.

Ukončiť PZP môžete aj dohodou medzi vami ako poistníkom a poisťovňou podľa zákonom stanovených podmienok.

Čo budete pri výpovedi ešte potrebovať?

Pri predaji vozidla sa s vlastníkom menia aj údaje na príslušných dokladoch, preto je potrebné, aby ste PZP zrušili. Nový majiteľ musí zvážiť, či si ho uzavrie nanovo v tej istej, alebo inej poisťovni. K výpovedi PZP je potrebné priložiť aj odhlásenie vozidla z evidencie.

Kupujúci musí okrem uzavretia PZP myslieť aj na prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte, a to najneskôr do 15 dní. Pri vyradení vozidla z evidencie budete musieť k výpovedi pripojiť aj tzv. protokol o ekologickej likvidácii. Ak došlo k odcudzeniu, potrebovať budete protokol od polície.

Uzatvorenie nového PZP

Chcete sa vyhnúť ďalšej nespokojnosti a uzavrieť nové PZP? V dnešnej dobe vám stačia základné počítačové znalosti, aby ste si dokázali na internete nielen prezrieť služby poisťovne, ale aj porovnať konkurenčné ponuky. Vďaka online uzatvoreniu zmluvy šetríte čas a nemusíte podpisovať desiatky papierov.

Pri výbere PZP však sledujte aj iné služby, ktoré sa vám môžu zísť. Pri nástrahách, ktoré na nás v zime na cestách číhajú, je vhodné zvážiť aj pripoistenie, hlavne, ak nemáte uzatvorené havarijné poistenie. PZP je totiž nariadené zákonom a hradí škody, ktoré môžete spôsobiť vy, škody na vašom aute si ale bez havarijného poistenia zaplatíte sami.

Rozdiely medzi poisteniami môžete nájsť nielen v cene, ale aj v asistenčných službách, ktoré oceníte pri nečakanej nehode alebo poruche auta. Prečítajte si, čo vaše poistenie zahŕňa, nie vždy totiž musí byť nižšia cena znakom kvality. Sledujte však aj zľavy, ktoré si môžete uplatniť. Ušetrené peniaze môžete investovať do pripoistenia a doplnkovej ochrany vášho vozidla.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles