Kúpiť alebo nekúpiť ready made s.r.o.?

21. júla 2017 Podnikanie 2861 Views
Kúpiť alebo nekúpiť ready made s.r.o.?

Ready made s.r.o. je spoločnosť, ktorá je kompletne pripravená pre budúceho majiteľa. Umožňuje podnikateľovi začať hneď podnikať. Kúpiť ready made spoločnosť má viacero výhod. Na Slovensku najčastejšie existujú a predávajú sa ready made spoločnosti, ktorú majú formu s.r.o. Ready made s.r.o. sú spoločnosti, ktoré sa zakladajú za účelom ďalšieho predaja a nikdy nevykonávala vlastnú podnikateľskú činnosť.

Pre koho je výhodné mať ready made spoločnosť?

O samotných výhodách ready made s.r.o. sme písali v článku tu. Pre koho je ale táto spoločnosť určená? Kto z nej môže čerpať tieto výhody najefektívnejšie?

Ready made s.r.o. je prvotne určená pre podnikateľov, ktorí potrebujú čo najskôr rozbehnúť svoje podnikanie. Jedným z dôvodov môže byť napríklad výhodný obchod, do ktorého nebude možné vstúpiť bez založenej spoločnosti. Možnosť kúpy “hotovej” s.r.o. takisto využívajú podnikatelia, ktorí už majú skúsenosti s podnikaním a vedia, že toto je jednoduchšia cesta. Naopak, novozačínajúci podnikatelia si radšej nechajú založiť spoločnosť. Zakladanie spoločnosti je spojené s veľa administratívnymi úkonmi. Založenie s.r.o. podlieha aj legislatíve, ktorú musí každý podnikateľ zohľadňovať. Skúsenejší podnikatelia si uvedomujú, že čas, ktorý by venovali do založenia spoločnosti vedia efektívnejšie zúročiť v podobe investovania ho do samotného podnikania a obchodu. Inou skupinou podnikateľov, ktorí by mohli uprednostniť kúpiť ready made s.r.o. sú takí, ktorí v dohľadnej dobe plánujú kúpiť vysokohodnotný  majetok – nehnuteľnosť, dopravný prostriedok, atď. Je to výhodné vtedy, ak kúpia spoločnosť, ktorá je platca DPH, pretože v tomto prípade si môžu DPH odpočítať.

Ready made s.r.o. – platca alebo neplatca DPH?

Akú ready made s.r.o. si vybrať? Takú, ktorá je platcom alebo neplatcom DPH? Veľa závisí aj od toho aké príjmy očakávate. Podľa slovenskej legislatívy a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, paragrafu 4, odseku 1 je povinná registrovať sa na DPH každá  “zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkáreň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur” . Od 1.1.2016 je možné sa registrovať na DPH podľa paragrafu 4 odseku 2 aj dobrovoľne. Vo všeobecnosti je však pri kúpe ready made s.r.o. lepšie, ak kúpite takú, ktorá je zaregistrovaná ako platca DPH, pretože vám neskoršie odpadnú povinnosti s týmto spojené. Tento proces je zdĺhavý a ušetríte veľa času v budúcnosti. Jednou z výhod je aj to, že hneď ako začnete podnikať, tak si môžete uplatniť odpočet DPH. Ak by ste sa náhodou rozhodli firmu predať, tak sa ľahšie predáva firma s DPH ako bez DPH.

Ako si vybrať ready made s.r.o?

Proces je pomerne jednoduchý. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom ready made s.r.o. majú zoznam týchto spoločností vypísaný na svojich webstránkach. Takže stačí kliknúť na daný web a vybrať si spoločnosť. Vo väčšine prípadov je pri predávaných spoločnosti uvedená aj informácia či je alebo nie je platca DPH a takisto suma, za ktorú ju môžete získať.

Na čo si dávať pozor pri kúpe ready made s.r.o.?

V prvom rade si overte spoločnosť, ktorá ready made spoločnosti ponúka. Uistite sa, že je zložená z tímu ekonomických a právnych odborníkov. Pozrite sa alebo vypýtajte si referencie na predané spoločnosti a overte si ich existenciu na internete. V neposlednom rade si dajte pozor, aby cena za spoločnosť bola konečná a nemá za sebou “skryté” ďalšie poplatky.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles