Špeciálne požiadavky si vyžadujú špeciálne váhy. Na čo sa používajú analytické váhy?

12. augusta 2022 Podnikanie 624 Views
Špeciálne požiadavky si vyžadujú špeciálne váhy. Na čo sa používajú analytické váhy?

O presnosti váženia niektorých materiálov rozhodujú najmenšie detaily. Prúdenie vzduchu v miestnosti, jeho vlhkosť, tlak či teplota. To všetko dokáže ovplyvniť namerané hodnoty. Často ide o kvapaliny, ale môžu to byť aj pevné skupenstvá v ultra malých množstvách. Aby váženie bolo čo najpresnejšie, výskumník, resp. používateľ musí vytvoriť doslova laboratórne podmienky. A práve na tento účel slúžia analytické alebo aj laboratórne váhy. Ako sa používajú a aké sú ich špecifiká?

Presnosť na tisícinu gramu

Čo najvyššia možná presnosť. Tak znie jedna zo základných požiadaviek kladených na analytické váhy. Aj to je dôvod, prečo sa pri týchto váhach zväčša stretávame s presnosťou váženia až na tisícinu gramu, t.j. 0,001 g. Existujú však aj váhy s presnosťou na viac desatinných miest – napríklad na 5, alebo 6.

Túto veličinu však ovplyvňuje aj váživosť analytickej váhy, teda maximálna hmotnosť, ktorú váha dokáže odmerať. Tu platí, že čím majú analytické váhy nižšiu váživosť, tým majú vyššiu presnosť. K tomu môže dopomôcť tiež samotný používateľ tak, že vytvorí optimálne podmienky na váženie.

Samozrejmosťou by v takomto prípade mala byť stabilná teplota, vlhkosť, ale tiež obmedzené prúdenie vzduchu. Analytické váhy z dôvodu ochrany pri vážení často disponujú ochranným krytom, ktorý izoluje vážený predmet od okolitého prostredia.

Kde sa používajú analytické váhy

Presné digitálne váhy s prívlastkom analytické sa zvyčajne používajú v laboratóriách, kde sú vytvorené optimálne podmienky na váženie. Analytické váhy nájdu využitie pri overovaní hypotéz v praxi, pri stanovení noriem, testovaní pipiet či prípravách rôznych liečiv. Teda pri činnostiach, keď každá stotina či dokonca tisícina gramu hrá rolu.

Pre čo najpresnejšie používanie analytických váh je potrebná i pravidelná kalibrácia a pravidelná justáž. Interval kalibrácie akreditovaný laboratóriom hmotnosti je potrebné vykonať v časovom intervale, ktorý si stanoví používateľ meradla. Čo sa týka nastavenia váhy, tzv. justáži – niektoré meradlá disponujú zabudovaným závažím, pomocou ktorého je možné váhu jednoducho a automaticky nastaviť. Pokročilejšie modely váh si toto nastavenie vykonávajú automaticky po uplynutí určitého času, či zmene vonkajších podmienok.

Aké funkcie majú analytické váhy

Špecifické využitie analytických váh si vyžaduje aj špecifické funkcie, ktorými by zariadenie malo disponovať. Čo je dnes prakticky nevyhnutnosťou? Napríklad spomínaná automatická justáž pomocou zabudovaného závažia, ktorá zabezpečí vždy presné meranie pomocou analytickej váhy.

Ďalej to je aj väčšie množstvo jednotiek, ktoré váha dokáže zmerať: od gramov cez unce a libry až po grainy. Používatelia tiež ocenia vodeodolnú klávesnicu, ktorá bez problémov zvládne kontakt s kvapalinou. Výhodou môže byť protiveterný kryt s motorizovaným otváraním dvierok, či ovládanie niektorých funkcií váhy bez potreby stláčania tlačidiel. To je možné zabezpečiť infračervenými senzormi, ktoré reagujú na mávnutie ruky nad senzorom.

Pri práci s analytickými váhami výskumníci tiež privítajú funkcie, ako počítanie kusov, určenie hustoty váženého objektu, dynamické váženie pre vyššiu presnosť merania hmotnosti pohyblivých telies či percentuálne váženie.

Chcete sa o analytických váhach dozvedieť viac? Navštívte stránku www.digitalne-vahy.sk.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles