Princípy slušnej firmy

4. júna 2020 Podnikanie 2206 Views
Princípy slušnej firmy

Peniaze by nemali byť cieľom, ale prostriedkom ako dosiahnuť cieľ. K tomuto názoru sa prikláňa čoraz viac firiem nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Snažia sa, aby peniaze neslúžili len ako forma zisku, ale aby viedli aj k úžitku ostatným a k lepšiemu životnému prostrediu. Je samozrejmé, že peniaze hrajú dôležitú rolu v úspešnom podnikaní, no pokiaľ sa firmy naviac chovajú morálne a ohľaduplne, môžu okrem zisku získať dobré meno a stanú sa tak stabilnejšími na trhu.

 

Každá firma chce byť úspešná, ale nie každá vníma úspech rovnako. Niektoré firmy pripisujú úspech len tomu, aký majú profit a podiel na trhu. Slušnosť patrí k základným ľudským hodnotám, ktoré posúvajú našu spoločnosť morálne ďalej. Slušnosť firmy zohľadňuje okrem peňazí aj kvalitu práce, rešpekt ku dodávateľom, partnerom, zákazníkom a samozrejme aj k prírode.

Pýcha, egoizmus či zneužívanie moci, napríklad voči svojim zamestnancom, nemôže mať miesto vo firme, ktorá chce mať dlhodobú stabilitu a úspech.

Nezáleží len na reklamnej kampani, peknom logu či reprezentatívnych priestoroch, ale aj na kvalite produktu a morálke spoločnosti, pretože to pomáha k pozitívnym referenciám zákazníkov a tým aj k stabilite a zisku.

Cirkulárna ekonomika

Ochrana životného prostredia už nie je len populárne slovné spojenie, ale čoraz viac spoločností sa zaoberá problematikou znečistenia prírody kvôli svojej výrobe či produkcii. Cirkulácia znamená kolobeh a ten v prírode funguje od počiatku. Lenže práve tento kolobeh sme narušili my – ľudia. Je načase, aby sme začali rešpektovať nielen seba navzájom, ale aj životné prostredie. Všetko, čo nadobudneme, robíme aj pre našich potomkov a dedičstvo prírodných zdrojov nutných pre kvalitný život je to najpodstatnejšie bohatstvo, ktoré môžeme po sebe zanechať. Peniaze sú pominuteľné, ale kvalitné podmienky pre samotné žitie nie. Našťastie, uvedomelých firiem, ktoré presadzujú cirkulárnu ekonomiku je stále viac, a to aj na Slovensku.

V čom spočíva cirkulárna ekonomika zrozumitelne vysvetľuje riaditeľka a zakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Katarína Bednáriková:

„Cirkulárna ekonomika je systém, v ktorom sa správame ohľaduplne k prírode, ale zároveň generujeme zisk vďaka opätovnému využívaniu cenných materiálov, ktoré oproti systému založenému na princípe “vyťažiť – vyrobiť – vyhodiť” udržiavame v obehu čo najdlhšie.

 

Cirkulárna ekonomika pomáha nielen zdraviu, ale aj životnému prostrediu.

Trvalá udržateľnosť firiem

To je ďalší princíp slušnej firmy. A čo vlastne trvalá udržateľnosť znamená? Trvalá udržateľnosť je spojenie ekonomických, environmentálnych a sociálnych princípov podnikania. Jej princípom je zdravie našej planéty, ľudia a prosperita.

Udržateľnosť zároveň úzko súvisí s cirkulárnou ekonomikou. Opakované využívanie materiálov a koncových produktov šetrí nielen našu prírodu, ale v podstate aj peniaze.

Trvalá udržateľnosť firmy sa podieľa na spoločenskej zodpovednosti za zachovanie kvality životného prostredia vo svojej lokalite. Ochrana prírodných zdrojov napomáha vytvárať predpoklady ku kvalitnému životu budúcej generácie. Udržateľnosť by sa mala stať súčasťou každej spoločnosti, pretože sa jedná lielen o ochranu životného prostredia, ale aj o ochranu pracovného prostredia svojich zamestnancov, čo napomáha ku kvalitnej a výkonnej práci, ktorá vedie danú spoločnosť k úspechu.

Úspešné a zároveň slušné firmy na Slovensku

Podstatou slušnej firmy je predovšetkým jej trvalá udržateľnosť. Aby Európska komisia podporila projekty, ktoré sa o udržateľnosť snažia, tento rok prvýkrát vyhlásila súťaž s názvom Európska cena za udržateľnosť. Táto cena sa netýka len podnikov, ale aj organizácií a samotných občanov. Aj na Slovensku sú firmy, ktoré sa môžu stať vážnymi nominantmi na túto cenu.

Lindström

Spoločnosť Lindström je založená na cirkulárnej ekonomike. Princípom ich podnikania je prenájom pracovného oblečenia, priemyselných utierok a rohoží do výrobných hál, kancelárií a komerčných budov. Opravujú použité produkty tak, aby boli znovu využiteľné. Snažia sa o to, aby produkovali čo najmenej odpadu. Použité a zničené produkty využívajú pre ďalšiu výrobu tak, aby boli čo najdlhšie využiteľné.

Spoločnosť pochádza z Fínska, kde sa dlhodobo venuje problematike ekológie a snaží sa nielen o udržateľnosť v rámci životného prostredia, ale aj o spokojnosť svojich zamestnancov a zákazníkov, ktorí radi využívajú ich kvalitné služby v rámci servisu a prenájmu.

 

Lindström zabezpečí aj ekologickú likvidáciu už zničených prenajatých produktov. Zdroj: lindstromgroup.com

Ďalšími príkladmi uvedomelých firiem na Slovensku je napríklad spoločnosť Unilever, ktorá princíp udržateľnosti berie ako samozrejmosť už od svojho vzniku pred 120 rokmi. Zameriava sa na výrobu a predaj rýchloobrátkového tovaru.

Firma Grohe sa riadi prísnymi štandardmi pre dodržiavanie životného prostredia a bezpečnosti práce. Grohe je spoločnosť, ktorá sa venuje sanitárnemu vybaveniu a sústreďuje sa na inovatívne vodné riešenia.

Okrem nich nájdete aj iné spoločnosti: CHR, Rare Clothes a ďalšie.

 

obrázky pixabay.com

 

About author

Related articles