Ako na daňové priznanie za rok 2019

18. januára 2020 Podnikanie 2110 Views
Ako na daňové priznanie za rok 2019

Dane sú rovnaká istota, ako to, že raz zomrieme. Daňové priznanie musí rok čo rok podávať každý, koho sa táto povinnosť týka.

Ide o podnikateľské subjekty a ľudí, ktorí v predošlom kalendárnom roku 2019 zarobili viac, než 1968,68€. Prípadne dosiahli stratu.

Daňové priznanie nemusia podávať ľudia, ktorí sú zamestnaní a nemajú vedľajší príjem, ktorý prevyšuje nezdaniteľné minimum. Za zamestnaných vedie účtovníctvo zamestnávateľ a rovnako tak za nich podáva aj daňové priznanie.

Táto povinnosť sa netýka ani brigádujúcich študentov, ktorí za uplynulý rok nezarobili viac ako 3937,35€.

Dôležité informácie pre daňovníkov

Pre všetkých, ktorí podávajú daňové priznanie je najdôležitejší termín 31. marec 2020. Je to termín, dokedy musí byť daňové priznanie vyplnené a odovzdané. A hlavne, dovtedy je potrebné vypočítanú daň aj zaplatiť.

Výsledok daňového priznania je vždy buď daň na úhradu alebo daňový preplatok. Podmienky platia pre fyzické a právnické osoby rovnako.

Ak je výsledkom daňového priznania daň na úhradu vo výške viac ako 5€, musí byť zaplatená. Ak je nižšia alebo sa rovná, daň sa neplatí.

Ak je naopak preplatok vyšší ako 5€, správca dane preplatok vráti najneskôr do 40 dní. Daňový preplatok nižší alebo rovný 5€ sa nevracia.

Existujú dva typy daňových priznaní, typ A a B.

  1. Typ A podáva len fyzická osoba, ktorá dosiahla príjem výhradne zo závislej činnosti. Teda zamestnanie alebo brigáda.
  2. Typ B podáva fyzická osoba, ktorá dosiahla aj iné príjmy, ako zo závislej činnosti. Napr. predaj nehnuteľnosti. Daňové priznanie typu B podávajú aj právnické osoby.

Podnikateľské subjekty majú povinnosť vyplniť daňové priznanie elektronicky.

Študenti alebo zamestnanci zamestnaní na pracovný pomer či dohodu, si môžu daňové priznanie vyplniť ručne a odovzdať ho fyzicky na daňovom úrade.

Pri fyzických osobách sa neplatí daň zo všetkých príjmov, ale len zo základu dane. Odpočítava sa nezdaniteľná časť základu dane a z výslednej sumy vzniká daňová povinnosť.

Právnické osoby si nemôžu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane.

Ako na daňové priznanie?

Predpoklad pre bezproblémové priznanie daní je mať správne vedené účtovníctvo. Nesprávne podané daňové priznanie, alebo jeho nepodanie, či nezaplatenie sa trestá.

Neznalosť v tomto prípade neospravedlňuje.

Keď nie ste podnikateľský subjekt, no máte povinnosť podať daňové priznanie,  je na mieste zvážiť aspoň daňové poradenstvo.

Sankcie sa pohybujú v desiatkach, stovkách ale aj tisícoch eur.

Najvyšší trest je za nepodanie daňového priznania. Pri nezaplatení dane vznikajú sankcie v podobe úrokov z omeškania.

Preto sa neoplatí na účtovníctve a poradenstve šetriť. Nakoniec vás to môže vyjsť podstatne drahšie.

Komplexné služby daňového poradenstva a účtovníctva majú naopak značné výhody. Dobrý daňový poradca vám okrem daňového priznania poradí aj v iných situáciách – pomôže s najvhodnejšou právnou formou podnikania, vysvetlí možnosti a spôsoby legálnej optimalizácie daní a pod.

Typickým príkladom, kde sa vám pomoc daňového poradcu oplatí je dobrovoľná registrácia DPH.

Nech sa už rozhodnete akokoľvek, s optimalizáciou daní nečakajte na posledný marcový týždeň. Čím neskôr sa touto otázkou začnete zaoberať, tým viac budú vaše možnosti obmedzené.

About author

Related articles