Jednoduchá spoločnosť na akcie, novinka pre rok 2017. Oplatí sa práve vám?

29. júla 2017 Podnikanie 2185 Views
Jednoduchá spoločnosť na akcie, novinka pre rok 2017. Oplatí sa práve vám?

Od začiatku tohto roka je popri tradičných spoločnostiach novinkou jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorej základné imanie začína na 1 eure. Čo nového prináša pre slovenských podnikateľov? Poďme si rozobrať jej detaily a aj to, pre koho môže byť tento typ spoločnosti vhodný.

Založenie firmy, kde stačí základné imanie 1 euro môže znať lákavo pre každého. Avšak, je dôležité pozrieť sa na niekoľko faktov.

Jednoduchá spoločnosť na akcie je určená podnikateľom, ktorí si chcú založiť vlastnú malú spoločnosť, kde budú spolurozhodovať spolu s ďalšími osobami, teda akcionármi. V prípade, ak budú mať majitelia záujem získať prostriedky od ďalších investorov, budú si môcť zvoliť financovanie prostredníctvom emisii akcií. Ak podnik dosiahne požadovaný rast, môže zmeniť svoju formu na akciovú spoločnosť, nikdy však nie na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Prejdime k jednotlivým výhodám a nevýhodám.

Výhody

Prvou a jednoznačnou výhodou je nepochybne jej nízke základnej imanie, ktoré predstavuje iba 1 euro.

Ďalšou výhodou je možnosť ustanovenia, aké práva a povinnosti budú s jednotlivými akciami spojené. Žiadne obmedzenia sa na akcie nevzťahuje a zakladatelia si môžu určiť skupinu akcií, ktoré budú mať väčšie hlasovacie právo alebo väčší podiel na zisku. Taktiež môže byť stanovená obmedzenosť alebo zákaz prevoditeľnosti akcií.

Jednoduchá spoločnosť na akcie taktiež nemá povinnú dozornú radu. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo a najvyšším orgánom valné zhromaždenie zložené z akcionárov. Pri tomto type spoločnosti sa v stanovách taktiež môžu stanoviť dôvody vlastného zrušenia.

Zoznam akcionárov je verejne prístupný, pričom všetky akcie musia byť zaknihované a evidované na meno. Všetci akcionári musia mať taktiež vytvorený vlastný účet u depozitára, na ktorom budú evidované jeho akcie a tieto služby sú spoplatnené.

Nevýhody

Pri stanovení počtu a druhu akcií pri zakladaní spoločnosti je treba vedieť, že s narastajúcim počtom a druhom akcií sa zvyšuje riziko, že rozhodovacia právomoc sa rozdelí medzi viacerých subjektov a celý proces rozhodovania sa tak môže skomplikovať.

Zakladateľ spoločnosti však môže obmedziť prevoditeľnosť akcií, čím sa zabráni vstupu nežiaducim subjektom a získa sa tak väčšia kontrola. Na druhú stranu, týmto krokom sa môžu odradiť investori, ktorí sú pri zakladaní tohto typu spoločnosti prvoradí.

Poslednou veľkou nevýhodou je, že jednoduchá spoločnosť na akcie sa veľmi ľahko môže dostať do krízy. Podľa obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze vtedy, ak má nízke alebo záporné vlastné imanie. Hoci zakladatelia jednoeurovej akciovej spoločnosti ušetria náklady na základnom imaní, môže dôjsť k vyváženiu povinností a obmedzení, ktoré im zo zákona pre spoločnosť v kríze vyplývajú.

Záver

Jednoduchá akciová spoločnosť má svoje jasné výhody aj nevýhody. Pre koho je teda určená? V prvom rade to určite nie sú tradičné biznisy, tie sa stále môžu spoľahnúť viac na spoločnosť s ručením obmedzeným. Jednoduchá akciovka je viac vhodná pre startupy,  technologické podniky, ktoré má od začiatku pod palcom iná firma, ako je väčšia korporácia.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles