Čo je poistenie domácnosti a aké kryje riziká?

17. júna 2021 zaujímavosti 1053 Views
Čo je poistenie domácnosti a aké kryje riziká?

Veľa ľudí si myslí, že poistenie nehnuteľnosti automaticky zahŕňa aj poistenie domácnosti. Avšak nie je to tak. Pre niekoho to môžu byť zbytočne utratené peniaze. Ale je to naozaj tak? Čo je poistenie domácnosti a aké rizika vám pomôže vykryť?

Čo všetko je predmetom poistenia domácnosti?

Domácnosť tvoria hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou zariadenia bytu alebo domu. A to napríklad:

 • nábytok
 • koberce, dekorácie
 • veci osobnej potreby (oblečenie, obuv…)
 • starožitnosti, zbierky, umelecké diela
 • peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny
 • domáce elektrospotrebiče
 • anténne systémy, fotoaparáty a optické prístroje
 • športové potreby, hobby náradie a zariadenia
 • ale aj kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, atď.

Proti čomu si môžete poistiť domácnosť?

Poistiť si môžete dať všetky hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou vybavenia vášho domu alebo bytu. A to proti škodám spôsobeným:

 • požiarom, výbuchom, úderom blesku,
 • povodňou alebo záplavou,
 • vodou z vodovodného potrubia,
 • víchricou, krupobitím,
 • snehom, lavínou,
 • zosuvom pôdy,
 • nárazom vozidla, lietadla,
 • krádežou, vlámaním a vandalizmom.

Tip: Ak hľadáte financie na poistenie vašej domácnosti, zistite si, ako môže získať hypotéku.

Možnosť pripoistenia domácnosti

Okrem základného krycieho balíka si môžete vašu domácnosť chrániť ešte viac a poistiť aj proti riziku:

 • pokazenej práčky,
 • skratu elektromotora v domácich spotrebičoch,
 • prasknutému alebo rozbitému sklu z akýchkoľvek príčin ,
 • nepriameho úderu blesku,
 • zlomeniu rúrok a úniku vody,
 • krádeže bicyklov z pivnice.

Poisťovne ponúkajú rôzne balíky na poistenie majetku. Každý z týchto balíkov má iné krycie riziká.

Pozor na podpoistenie a nadpoistenie

Poistiť domácnosť by ste si mali na takú sumu, ktorá reálne zodpovedá nákladom na znovuobstaranie poškodenej alebo zničenej veci. Ak si však stanovíte nižšiu poistnú sumu, ako je skutočná hodnota zariadenia domácnosti, hrozí vám riziko podpoistenia. Spravidla platí, že majetok by ste si mali radšej mierne nadpoistiť ako podpoistiť!

Tip: Ak ste ako fyzická osoba predali nehnuteľnosť alebo sa chystáte, vašou povinnosťou je tento príjem priznať v daňovom priznaní a zaplatiť daň z predaja nehnuteľností.

Autor: Dominika Blchová

About author

Related articles