Index daňovej spoľahlivosti

8. júna 2021 zaujímavosti 1520 Views
Index daňovej spoľahlivosti

Väčšina podnikateľov nie je nadšená z platenia daní a ani z priznávania všetkých príjmov. Dôvodom je minimum výhod, ktoré vyplývajú zo zákona pre naozaj poctivých podnikateľov. Následne sa nemôžeme čudovať, že sa každý snaží nájsť cestičky, ako obísť zákony a ušetriť na daniach. Takéto zmýšľanie by mohla zmeniť nová daňová reforma, ktorá zaviedla pojem index daňovej spoľahlivosti.

Index daňovej spoľahlivosti ako prínos pre podnikateľov

Index daňovej spoľahlivosti nie je novým pojmom podobne ako transferové oceňovanie. Napriek tomu má veľa podnikateľov problémy sa vyznať v množstve zákonov a predpisov. Našťastie existujú účtovnícke firmy, ktoré za vás budú celú účtovnícku agendu a daňové poradenstvo viesť. Samotný princíp daňovej spoľahlivosti nie je zložitý, ale k jeho masívnemu využívaniu doposiaľ bránilo to, že nebol dostatočne prepracovaný a predovšetkým nebol verejný. To by sa malo od budúceho roka zmeniť. Daňová reforma z dielne ministerstva financií je prísľubom, že o benefitoch a daňových režimoch budú podnikatelia informovaní transparentnou formou. Samozrejme, že nič nie je zadarmo a od prepracovania tohto systému si štát sľubuje zvyšovanie výšky výberu daní. Každý daňový subjekt bude hodnotený objektívne a otvorene. Hodnotenie bude vykonávať automatický systém, ktorý využíva rôzne analytické nástroje. Spoľahlivé daňové subjekty budú mať následne možnosť využiť špeciálne daňové režimy.

Kto sa môže zapojiť do hodnotenia spoľahlivosti a aké sú kritériá

Index daňovej spoľahlivosti môžu využívať živnostníci, podnikatelia, roľníci, slobodné povolania. Výnimky platia pre podnikateľov, ktorí si v minulom roku podali daňové priznanie typu A a osoby bez registrácie na DPH, ktoré mali v minulom zdaňovacom období nulový príjem. Kritéria automatického hodnotenia sú viaceré. Ak nebude daňový subjekt s hodnotením spokojný, môže do 8 dní vyjadriť písomný nesúhlas. Zároveň môže byť kladne hodnotený subjekt zbavený výhod, ak prestane spĺňať kritéria. Medzi tieto kritéria patria napríklad nutnosť dodržiavania všetkých zákonom stanovených daňových predpisov, colných predpisov, plnenia daňových povinností, zákonného využívania elektronickej registračnej pokladnice, dodržiavania termínov na predkladanie všetkých daňových dokumentov alebo pozitívneho výsledku daňovej kontroly. Samozrejme, že laik nedokáže v tejto oblasti splniť všetky kritériá. Preto je vhodné sa obrátiť na účtovnícku firmu, ktorá má s plnením kritérií indexu daňovej spoľahlivosti skúsenosti. Odporúčame vám využiť služby vysoko hodnotenej účtovníckej firmy Emineo Partners. Iste vás záujima i to, aký má ich účtovníctvo cenník. Kompletné ceny a všetky informácie k poskytovaným službám nájdete na webovej stránke Emineo Partners.

About author

Related articles