Čo je dôležité vedieť ešte pred uzavretím zmluvy s investorom

29. júla 2017 Podnikanie 2055 Views
Čo je dôležité vedieť ešte pred uzavretím zmluvy s investorom

Dobrá zmluva vám môže v niektorých situáciách zachrániť firmu a s tým spojené živobytie. Z tohto dôvodu sú služby od serióznej a skúsenej právnickej firmy pri investíciách na nezaplatenie.

Ako funguje právne poradenstvo v týchto situáciách na Slovensku? Právnické skupiny zvyčajne zastupujú investorov, ktorí tradične využívajú služby vlastného finančného poradcu. Nájdu sa však aj opačné prípady, kedy služby právneho poradenstva využíva podnik, ktorý pracuje bez poradcov. Vtedy sa právnik zvyčajne postaví do role všeobecného poradcu.

Začiatok obchodného vzťahu

Ako bolo spomenuté vyššie, zvyčajne sú zastupovaní investori a nie podnikatelia. Pri prvotnom kontakte so samotnými podnikateľmi však dochádza k vysvetleniu jednotlivých procesov. Týmto spôsobom sa účinne zabraňuje dezinformácii.

Pri vytváraní zmlúv je potrebné prihliadať na to, či ide o venture alebo private equity investíciu. Začínajúci startupy majú pri predaji podielu jednoduchší proces, ako pre porovnanie rozbehnutá firma.

Startupy sú taktiež zvyčajne v lepšej pozícii, ako investor, keďže na trhu existuje iba málo podnikateľských nápadov, o ktoré by mali investori vážny záujem. Investori na druhú stranu chcú byť za podstúpené riziko adekvátne kompenzovaný, čo sa následne odrazí v investičnej zmluve.

Kľúčová je komunikácia

A tu sa dostávame k prvému problému, ktorým je nedostatočná komunikácia. Hneď zo začiatku je potrebné vydiskutovať si vzájomné očakávania. Jasné zmluvy sú následne zárukou istoty. Problémom je, že zvyčajne to prebieha nasledovne –  startup sa investorom páči, následne sa investorovi predá určitý podiel a to je všetko. V prípade, ak nejde všetko podľa plánu, jedna zo strán (alebo oboje) ostanú sklamané.

Čo je teda potrebné v zmluve objasniť? Najčastejšie ide o 3 nasledovné údaje:

  • navyšovanie základného imania,
  • strategické rozhodnutia,
  • odstup investora z projektu.

Zmluva je poistka

Zmluva predstavuje v prvom rade poistku, ktorá obsahuje návod na riešenie možných budúcich situácii v  živote podniku. Veľkým problémom je, ak si začínajúci podnikateľ neuvedomí dôsledky a podpíše každú zmluvu, pretože mu ide iba o to, aby získal potrebné peniaze.

Záleží predovšetkým na tom, v akom životnom štádiu sa podnik nachádza. Podnikateľ a investor by nemali preberať iba aktuálne témy, ale taktiež aj budúce. Toto sa zvyčajne rieši prostredníctvom nastavenia rôznych budúcich cieľov. Častou chybou býva, že dve strany medzi sebou rokujú na rôznych neformálnych stretnutiach, pričom dajú právo bokom a neskôr zistia, že si vydiskutované témy interpretovali odlišne.

Prečo nastáva práve tento záver? Dôvodom môže byť neskúsenosť začínajúcich podnikateľov, ktorí majú minimálne alebo dokonca žiadne predchádzajúce skúsenosti pri rokovaní s investorom. Preto je proaktivita vo vzdelávaní v tejto oblasti veľmi dôležitá a uľahčuje celkové jednanie. V opačnom prípade na to podnikatelia iba doplatia.

Vhodné je taktiež vyhľadať investora s dobrou reputáciou, ktorému sa dá veriť. Dôveryhodný investor je zárukou, že sa netreba báť o svoju samostatnosť a vzdať sa dôležitých práv a kontroly bez rokovania.

Zhrnutie

Faktom ostáva, že zmluva je vždy obojstranný vzťah, na čo by nemal zabúdať podnikateľ a ani investor. Komunikácia je kľúčová k uzavretiu dohody, ktorú budú rešpektovať obe strany. Preto je v záujme každého, aby sa snažil vyložiť všetky karty na stôl, v opačnom prípade bude neskoro plakať nad rozliatym mliekom.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles