Hospodárske výsledky podnikov na jednom mieste

25. septembra 2015 Aktuality 5029 Views
Hospodárske výsledky podnikov na jednom mieste

V súčasnosti je pre začínajúcich i skúsených podnikateľov veľmi dôležité nájsť tých správnych ľudí, s ktorými budú obchodovať a spolupracovať. Vybrať obchodného partnera môžeme aj na základe jeho hospodárskych výsledkov. Tieto informácie je dnes možné získať z verejne dostupných zdrojov, ktoré sú však roztrúsené v rôznych čiastkových databázach a ich získavanie môže byť časovo náročné. Aj preto sme sa rozhodli zhrnúť tieto informácie na jedno miesto, ktorým je portál www.indexpodnikatela.sk.

Táto služba dokáže preveriť a analyzovať akúkoľvek firmu podnikajúcu na území Slovenskej republiky. Podnikatelia tak majú možnosť získať základné aj rozšírené informácie o obchodnom partnerovi, dodávateľovi alebo konkurencii.

Okrem základných informácií, ako sú zisky a tržby podnikov, tento portál obsahuje aj finančnú analýzu podnikov. V momente, keď sa obchodný partner dostane do problémov alebo nastanú významnejšie firemné zmeny, nášho zákazníka emailom informujeme o vzniknutej situácii prostredníctvom funkcie monitoringu (zmeny v obchodnom registri, konkurzné a reštrukturalizačné konania, zadlženosť, zmena platcov DPH a iné).

Pre mnohých je užitočná funkcia exportovania údajov do Excelu, pomocou ktorej si môžete vytvoriť prehľadnú databázu potenciálnych obchodných partnerov spolu s ich kontaktnými údajmi.

Na tomto portáli nájdete hospodárske výsledky podnikov spracované na jednom mieste. Okrem toho sú tu informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách, likvidáciách a súdnych rozhodnutiach, ktoré sú pravidelne aktualizované. História súdnych sporov Vám ukáže, v akých sporoch bol Váš obchodný partner účastníkom, buď ako navrhovateľ, alebo ako odporca.

Viac informácii o našom projekte i o slovenských firmách nájdete na www.indexpodnikatela.sk. Zaregistrujte sa a vyskúšajte si ešte dnes skúšobný 14-dňový prístup k hospodárskym výsledkom podnikov zdarma.

FOTO:  ©  lenets_tan / Dollar Photo Club

About author

Related articles

%d blogerom sa páči toto: