Kúpna zmluva na nehnuteľnosť – užitočné informácie

19. januára 2020 Hypotéka, Úver a leasing , zaujímavosti 2225 Views
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť – užitočné informácie

Kúpna zmluva je nevyhnutným krokom v realitnom procese, ktorá uvádza ceny a podmienky transakcie s nehnuteľnosťami. Zahrnuté sú všetky prvky predaja, od podpísania rezervačnej zmluvy až po odovzdanie nehnuteľnosti. Cieľom je chrániť kupujúceho aj predávajúceho a zabezpečiť, aby boli všetky očakávania medzi stranami jasné.

Tu je niekoľko užitočných informácii, ktoré sú zamerané na kúpnu zmluvu nehnuteľnosti.

Identifikácia adresy a zúčastnených strán

V prvom rade musí kúpna zmluva obsahovať danú nehnuteľnosť, o ktorú ide. Malo by obsahovať presnú adresu nehnuteľnosti a jasný právny opis. Zmluva by mala navyše obsahovať totožnosť predávajúceho a kupujúceho, alebo kupujúcich.

Cena a podmienky

Kúpna zmluva by mala obsahovať ponúknutú cenu akceptovanú predávajúcim, ako aj prostriedky, ktorými bude poskytnutá. Bežné metódy zahŕňajú zaplatenie v plnej výške v hotovosti, s akontáciou a novou hypotékou, alebo s určitým dojednaním, ktoré už zahŕňa hypotéku. Tieto informácie môžu byť podrobne uvedené v kúpnej zmluve, alebo môže byť zahrnutý ako dodatok ku kúpnej zmluve, aby bolo možné jasne načrtnúť situáciu, v ktorej kupujúci splácajú a požičiavajú.

Dátum a náklady spojené s predajom/kúpou nehnuteľnosti

Do kúpnej zmluvy by sa mal zahrnúť dátum uzavretia predaja, ako aj ustanovenie, že akékoľvek zmeny pri uzatváraní sa musia dohodnúť písomne. Majetok nehnuteľnosti sa spravidla prevedie na kupujúceho k uvedenému dátumu a času uzávierky. Čo je dôležitejšie, dátum uzávierky označuje prevod vlastníctva k nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho. Tento prenos sa môže prípadne zaznamenať v zmluve o predaji.

Pre predávajúceho aj kupujúceho by sa mali zahrnúť aj správne poplatky, resp. náklady spojené s prevodom na katastri.

Mali by sa zahrnúť aj uzatváracie náklady pre predávajúceho aj kupujúceho. Tieto náklady – a kto ich kryje – sa môžu medzi jednotlivými nehnuteľnosťami značne líšiť. Kupujúci často hradí všetky náklady spojené s nehnuteľnosťou, ako návrh na vklad na zápis do katastra, hoci predávajúci sa môže dohodnúť na zaplatení poplatkov.Kupujúci a predávajúci si môžu tiež rozdeliť správne poplatky. Toto rozdelenie poplatkov by malo byť jasne uvedené v kúpnej zmluve.

Položky, ktoré sú zahrnuté alebo vylúčené

V kúpnej zmluve môžu byť podrobne uvedené všetky položky, ktoré majú byť zahrnuté, alebo vylúčené z predaja nehnuteľnosti. Navrhnuté položky by mali zahŕňať nielen štruktúry, ale aj príslušenstvo k týmto štruktúram, vrátane nasledujúcich položiek:

  • svietidlá,
  • vykurovacie a chladiace zariadenia,
  • okná,
  • ošetrenie okien,
  • dvere,
  • vstavané kuchynské spotrebiče,
  • kúpeľňové doplnky.

Niektoré položky môžu byť vystavené, keď je nehnuteľnosť inzerovaná, ale nie sú určené na predaj. Tieto vylúčené položky by sa taktiež mali zdôrazniť aj v kúpnej zmluve.

Nezľaknite sa

Pri prvom pohľade na kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť, ktorú chcete kúpiť alebo predať, sa môžete cítiť ohromený. Finálnu dohodu môže často tvoriť zdĺhavý dokument, ktorý obsahuje niekoľko neznámych pojmov a konceptov. Je nevyhnutné, aby ste úplne porozumeli týmto pojmom skôr, ako podpíšete. Táto príručka obsahuje niekoľko prvkov, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v kúpnych zmluvách a aký majú vplyv na kupujúceho aj predávajúceho.

 

 

About author

Related articles