Stravné lístky

25. decembra 2016 Podnikanie 3443 Views
Stravné lístky

Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa od

  1. decembra 2016 zvýšili sumy stravného, minimálna hodnota stravných lístkov z 3,15 € na 3,38 € a maximálna hodnota zo 4,20 € na 4,50 €. Zamestnávateľ je zároveň povinný prispievať na stravné minimálne 55%. 

Zvyšnú časť si hradí zamestnanec sám.  Živnostníci si môžu do nákladov započítať stravné v hodnote 4,50 € za každý jeden odpracovaný deň.

Človek, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce, prípadne dohode o brigádnickej práci študenta, nemá nárok na stravné.

Zamestnávateľ môže svoju zákonom danú povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie vyriešiť vo vlastnej kantíne, alebo im poskytnúť stravovacie lístky a tak sa zamestnanec  môže sám rozhodnúť, kam sa pôjde najesť. O spôsobe zabezpečenia stravovania rozhoduje zamestnávateľ.

Znamená to, že v prípade, ak zamestnávateľ zriadi napríklad závodnú jedáleň, zamestnanec by sa mal stravovať v nej a nemá právny nárok na stravné lístky, aj keby on sám uprednostnil túto variantu.

Ďalšou možnosťou je peňažná forma, ktorá sa poskytuje v prípade, že stravovacie poukážky nie je možné použiť v blízkosti výkonu práce.

To nastáva napríklad, ak zamestnanci pracujú na výstavbe diaľnice, či nového letiska ďaleko za mestom a v širšom okolí nie je možné zabezpečiť stravu.

Peňažný príspevok sa poskytuje aj v prípade, ak zamestnanec predloží  lekárske potvrdenie o alergii, alebo potravinovej intolerancii, kvôli ktorej nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania ponúknutého zamestnávateľom.

Tento spôsob ľudia občas preferujú z prozaických dôvodov – gastrolístkami sa nesmie platiť alkohol a cigarety. Občas sa dá pokladníčka „ukecať“, ale moderná elektronická pokladňa už menej. Automaticky totiž vyráta, aká suma z nákupu sa nesmie platiť stravenkami.

Ak zamestnávateľ poskytuje peňažný príspevok, je oslobodený od dane a odvodov v rovnakej výške,

ako by zamestnávateľ prispieval na stravné lístky.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles