Povinné zmluvné poistenie. Možnosť zvýšenia bezpečnosti na cestách s využitím autonómnych áut

30. januára 2017 Poisťovne 2517 Views
Povinné zmluvné poistenie. Možnosť zvýšenia bezpečnosti na cestách s využitím autonómnych áut

Každý držiteľ, prípadne vlastník či prevádzkovateľ motorového vozidla je zo zákona povinný uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie. Je to predovšetkým z dôvodu, že každý, kto šoféruje vozidlo, môže byť účastníkom dopravnej nehody. Môže dôjsť k poškodeniu majetku či zdravia druhej osoby. Spôsobené škody sa môžu vyšplhať až na niekoľko tisíc či stotisíc eur. Povinné zmluvné poistenie slúži práve na krytie vzniknutých škôd.

Držiteľ motorového vozidla si uzatvorením PZP prenáša svoju povinnosť uhradiť spôsobené škody na poisťovňu. Povinnosť uzatvoriť PZP sa vzťahuje na každé motorové vozidlo, pričom zo zákona je povinnosť uzatvoriť ho najneskôr v prvý deň používania vozidla. Vozidlo má ostať poistené až do doby, kedy dôjde k vyradeniu z evidencie motorových vozidiel.

PZP od Onlie

Povinná zákonná poistka od Onlie slúži na odškodnenie iných osôb, ktorým bola spôsobená škoda. Rozsah poistnej ochrany sa vzťahuje štandardné zákonné krytie a to 5 miliónov eur pri škodách na živote a zdraví a 1 milión eur pri škodách na majetku.

Ročné poistenie auta t.j. cena povinného zmluvného poistenia sa vypočítava na základe niekoľkých faktorov. Ide o pomer výkonu motora a hmotnosti vozidla, typ karosérie, palivo, miesto registrácie, vek vodiča či doba bez nehody. Povinné zmluvné poistenie nekryje škody, ktoré boli spôsobené na vašom aute, majetku či zdraví.

Onlia ponúka uzatvorenie poistenia na takú dobu, aká vyhovuje vám. Uzatvoriť poistenie trvá len niekoľko minút, môžete vyskúšať rýchly prepočet prostredníctvom webovej stránky. Povinná zákonná poistka môže byť uzatvorená do 24 hodín. Onlia ponúka túto možnosť ako prvá na Slovensku, pričom o ukončenie poistenej zmluvy môžete požiadať kedykoľvek a bez návštevy pobočky.

Budúcnosť bezpečnosti na cestách môže spočívať v autonómnych autách

Je potrebné dbať bezpečnosť premávky, ktorá vedie k zníženiu nehodovosti na cestách. V dnešnej dobe sa vynára riešenie, ktoré by mohlo viesť k zníženiu nehodovosti na cestách, a to autonómne autá. Ide o vozidlá, ktoré by pomohli zvýšiť plynulosť premávky. Ide o projekt v britskej metropole s názvom Google Car. Tieto autá majú predpoklad stať sa akýmisi samochodmi. V roku 2009 sa začal vývoj a testovanie konceptu vozidiel, ktoré by v blízkej budúcnosti mali byť schopné sami šoférovať, pričom z vodiča sa stane obyčajný cestujúci. Špeciálne elektromobily budú vybavené optickým laserovým radarom a kamerovým systémom, ktorý umožní sledovať nielen cestu, ale aj pohyb ostatných účastníkov premávky. Budú schopné vyhodnocovať jednotlivé podnety a situácie na cestách a aktívne na nich reagovať.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles