Pečiatky dnes používajú nielen úrady a firmy, ale aj súkromné osoby

21. marca 2020 zaujímavosti 1729 Views
Pečiatky dnes používajú nielen úrady a firmy, ale aj súkromné osoby

Ako firmy už podľa platnej legislatívy žiadnu pečiatku nepotrebujeme. Povinnosť vlastniť a používať ju majú iba štátne orgány, obce a mestá, verejné inštitúcie a samospráva. V ďalších prípadoch sú to exekútori, lekári a notárske úrady. Napriek tomu sú pre firmy praktickými a nestratili význam.

Pečiatka je pre firmu druhou vizitkou aj nástrojom, ktorý šetrí čas

Pečiatky fungujú ako súčasť corporate identity. Stále častejšie obsahujú logo firmy aj slogan, ktorý ju vystihuje. Súčasne pečiatky šetria čas vďaka tomu, že obmedzujú zdĺhavé vypisovanie nemeniacich sa informácií.

Už nie sme závislí len na pečiatkach, ktoré patria na kancelársky stôl. Dokážeme ich mať neustále pri sebe ukryté v praktickom pere, alebo máme možnosť využívať vreckové pečiatky, ktoré nám neušpinia kabelku ani brašnu s notebookom.

Pokiaľ nevyrábate iba imidžovú pečiatku, mala by vždy obsahovať tie najdôležitejšie firemné údaje. Názov spoločnosti, právnu formu, sídlo a miesto podnikania, IČ, DIČ a IČ DPH (uvádzajú neplatci) a kontaktné údaje: obvykle e-mail, telefón a web.

Urobte pečiatkou dojem

Aj pečiatkou sa dá urobiť dojem. Vyrobte si firemné pečiatky, ktoré nebudú len informačné, ale aj dizajnové. Dnes sú žiadané tie minimalistické, obsahujúce napríklad iba efektne podanú webovú adresu, kde je možné nájsť ďalšie firemné informácie. Veľmi dobre pôsobia aj pečiatky živnostníkov s dôrazom na meno, rýchly kontakt a charakteristický slogan, ktorý „predáva“ ponúkanú službu.

Stále častejšie sú aj súkromné pečiatky

Pečiatky sa stali nástrojom rôznych DIY aktivít. Používajú sa napríklad pri scrapbookingu. Pokiaľ niečo vyrábate, a je jedno aká to je maličkosť, práve pečiatkou dokážete svoje produkty najjednoduchšie obrandovať. Nemusíte si tlačiť drahé obaly. S pečiatkou si veľmi dlho vystačíte.

Urobte si Ex libris

Už v stredoveku sa drahé knihy označovali tzv. Ex libris.  Pomenovanie označovalo majiteľa knihy a neprestajne sa využíva až dodnes. Mnohí z nás majú ku knihám hlboký vzťah a tie, ktoré vlastníme si môžete označovať práve Ex librisom. Čo je vlastne umelecky stvárnená pečiatka označujúca majiteľa knižky.

 

About author

Related articles