Máte nárok na príspevok na podnikanie. Tu je návod, ako ho získať

14. decembra 2016 Podnikanie 7780 Views
Máte nárok na príspevok na podnikanie. Tu je návod, ako ho získať

Povedzme si úprimne, ktorý živnostník nemal ťažké začiatky v podnikaní? Podnikanie sprevádza strašne veľa práce, pričom musí živnostník každý mesiac platiť nemalé odvody štátu. Avšak práve štát dokáže zo začiatku taktiež pomôcť a to pomocou tzv. príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce. Výška sa pohybuje v sume 2 903,38–4645,40 eur.

Návod na získanie

Tu je návod krok po kroku, ako ho získať:

 1. Navštívte úradu práce, oddelenie sprostredkovateľských služieb
 2. Absolvujte prípravný kurz – odporúča sa, hoci nie je povinný. Je zadarmo
 3. Podajte si žiadosť o príspevok spolu s potrebnými dokladmi, ktoré sú:

a) žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti

b) čestné vyhlásenie o tom, či ste v minulosti podnikali alebo nie, ktoré nesmie byť staršie ako 1 mesiac

c) čestné vyhlásenie o tom, či ste v minulosti prijali alebo neprijali žiadny iný príspevok, ktoré nesmie byť staršie ako 1 mesiac

 • tlačivo, ak ste prijali pomoc
 • tlačivo, ak ste neprijali pomoc
 • kópia dokladu o poslednom ukončenom vzdelaní
 1. Úspešne absolvujte test.
 2. Dostavte sa na predvolanie pred komisiu, pred ktorou budete prezentovať svoj podnikateľský zámer.
 3. Predložte ďalšie potrebné dokumenty:
 1. kópiu živnostenského oprávnenia,
 2. doklady k miestu podnikania,
 3. kópiu písomnej zmluvy o založení podnikateľského účtu alebo iného dokladu o založení alebo vedení účtu.
 4. Podpíšte Dohodu o poskytnutí príspevku na samostatne zárobkovú činnosť.
 5. Predložte žiadosti o úhrade poplatku.
 6. Hotovo! Na svoj bankový účet získate 60 % schváleného príspevku. Zvyšok vám úrad vyplatí po 1 roku, ak si splníte svoje povinnosti.

Aké povinnosti vás čakajú po poskytnutí príspevku?

Ste povinný:

 1. používať príspevok na tzv. oprávnené výdavky,
 2. mať uschovanú dohodu,
 3. 3 roky prevádzkovať živnosť na základe podnikateľského zámeru,
 4. ohlásiť prípadné zmeny v podnikateľskom zámere do 30 dní od uskutočnenia zmeny,
 5. dovoliť kontrolu povereným zamestnancom úradu,
 6. uschovať všetky účtovné doklady, ktoré preukazujú použitie príspevkov a to najmenej 13 rokov,
 7. každoročne predkladať úradu správu o použití príspevku,
 8. predložiť úradu 1. správu o prevádzkovaní živnosti a čerpaní poskytnutého príspevkov spolu s dokladmi, ktoré preukazujú vynaložené náklady v príslušnom období po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania živnosti a to najviac do 3 mesiacov po ukončení 12–mesačného prevádzkovania živnosti,
 9. predložiť úradu 2.správu najviac do 3 mesiacov od ukončenia 24–mesačného obdobia prevádzkovania živnosti,
 10. predložiť úradu záverečnú, 3.správu spolu s dokladmi o vynaložení nákladov do plnej výšky (100 %) najviac do 3 mesiacov po uplynutí dohody,
 11. mať identifikovateľné, preukázateľné a doložené riadne evidované účtovné záznamy, týkajúce sa výdavkov.

Aká je výška príspevku?

Výška príspevku v roku 2016 bola:

najviac 100 %najviac 60 %najviac 40 %
Bratislavský kraj2 903,38 eur1 742,02 eur1 161,35 eur
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický a Košický kraj3 484,05 eur2 090,43 eur1 393,62 eur
Prešovský kraj4 645,40 eur2 787,24 eur1 858,16 eur

 

Kto môže tento príspevok získať?

Príspevok môže získať ten, kto spĺňa nasledujúce požiadavky:

 1. ten, kto bol vedený v evidencii úradu práce minimálne 3 mesiace, alebo bol vedený v evidencii úradu práce minimálne 12 mesiacov v tom prípade, ak v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie ste pozastavili, poprípade ukončili prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti,
 2. ten, kto sa stal samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) a bude prevádzkovať živnosť minimálne 3 roky v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní,
 3. ten, kto bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch.

Ako môžeme vidieť, príspevok na podnikanie je určený začínajúcim živnostníkom. Každá pomoc sa cení a výška príspevku predstavuje pomerne slušnú sumu.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles