Je návšteva zubára naozaj bezplatná a aké zákroky sú hradené poisťovňou?

5. januára 2024 Aktuality 590 Views
Je návšteva zubára naozaj bezplatná a aké zákroky sú hradené poisťovňou?

V našej spoločnosti sú úsmev a krásne zuby zvyčajne vnímané ako sympatické z viacerých dôvodov, ktoré môžu mať spojenie s biologickými, psychologickými a sociálnymi faktormi. Nie každý si môže luxus žiarivého úsmevu dovoliť. Prečo je to tak, a aké zákroky u zubára hradí poisťovňa, a na ktoré si budete musieť nasporiť sami?

Bezplatná zdravotná starostlivosť

Viete, čo vlastne bezplatná starostlivosť znamená, a kto všetko má na ňu nárok?

Každý občan Slovenskej republiky, ktorý si platí na Slovensku zdravotné poistenie, má podľa Nariadenia vlády SR 777/2004 Z. z. nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. To, však platí len za určitých podmienok a v obmedzenom rozsahu služieb.

Čo poisťovne bežne preplácajú?

V rámci jednotlivých poisťovní môžu platiť mierne odchýlky, avšak podľa nariadenia vlády medzi zdravotné výkony uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia patria tieto:

 • vstupné stomatologické a pedostomatologické vyšetrenia
 • preventívne prehliadky
 • akútne vyšetrenie
 • krátky administratívny úkon
 • rtg. snímky
 • injekčná anestéza
 • odstránenie zubného povlaku alebo kameňa
 • dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu
 • paliatívne ošetrenie koreňových kanálikov
 • extrakcia zubov
 • resekcie
 • ošetrenia poextrakčných komplikácií a následné kontroly
 • ošetrenia sťaženého prerezávania zubov múdrosti
 • ošetrenia gingivy
 • plomby s kódom V13 (obsahuje liečbu kazu a výplň z plastického materiálu)
 • snímateľné náhrady celkové a čiastočné zhotovené zo štandardných materiálov
 • u detí do 18 rokov plomby s kódom V12 a inštruktáž a nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia

TIP: Celý zoznam výkonov plne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Čo sa týka anestézy, poisťovne preplácajú len použitie anestézie Mesocain. Zubný kaz a výplň je tiež hradená zo zdrojov zdravotného poistenia – no jedná sa len o ručne miešaný amalgám. V praxi sa však amalgám, ani Mesocain už nepoužívajú. Takmer všetky ambulancie už dnes používajú kvalitnejší drahší materiál. Poisťovňa, teda preplatí náklady len do výšky základného materiálu.

Preventívna prehliadka

Poisťovňa sa bude finančne podieľať na vašich zákrokoch len v prípade, že ste v minulom roku absolvovali preventívnu prehliadku, ktorá je plne preplácaná zdravotnou poisťovňou. Dospelí pacienti majú nárok na 1 preventívnu prehliadku ročne, deti 2 prehliadky a tehotné ženy dvakrát počas svojho tehotenstva.

TIP: Viete, ako viesť deti k zdravému životnému štýlu?

Rôzne poisťovne = rôzne ceny

Keďže na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne, cena vášho zubného zákroku sa môže líšiť v závislosti od toho, u ktorej ste poistený.

Finančné príspevky v rámci benefitu na zuby sa vo všetkých troch poisťovniach vzťahujú na doplatky za stomatologické výkony, ktoré sú zo zákona čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Pred zákrokom sa teda nemusíte báť opýtať na cenu. Zubári a zubárky by mali mať presne vytvorený cenník, pre každú poisťovňu, ktorý sa odvíja od hodnoty jednej minúty a od času, ktorý dentista alebo dentistka potrebujú na vykonanie úkonu.

To znamená, že ak za jednu minútu v ambulancii zaplatíte 1 euro a zákrok bude trvať 30 minút, plná cena tohto úkonu bude 30 eur. Z hodnoty 30 eur sa ešte odpočíta podiel poisťovne na platbe za úkon a dostanete konečnú sumu. Každá poisťovňa prispieva na zákroky inou sumou, a aj to by mal cenník zohľadňovať.

Zubné ambulancie bez zmluvy s poisťovňou

Jedným z dôvodov, prečo niektorí zubári a zubárky nechcú podpísať zmluvu s poisťovňou je veľká byrokracia. Súkromný lekár, však nemusí nevyhnutne znamenať drahšiu variantu ošetrenia, ako zmluvný zubár. Aj v zmluvných ambulanciách sa za ošetrenia zvyčajne dopláca, pretože zubári si môžu cenu ošetrenia určovať na základe rôznych faktorov.

Ak, teda ide o zákrok, pri ktorom budete istotne doplácať, napríklad pri výbere lekára na aplikáciu zubných implantátov, nemusíte nezazmluvnené ambulancie hneď zavrhovať.

TIP: V prípade využitia služieb nezazmluvneného lekára alebo lekárky, si častokrát môžete uplatniť, takzvaný príspevok na výkon – jedná sa o príspevok formou spoluúčasti na ošetrení.

Privysoké doplatky

Dôvodom vysokých doplatkov za zubné zákroky, je predovšetkým neaktuálny kalkulačný vzorec ešte z roku 2019, konzultovaný s ministerstvom zdravotníctva. Zubní lekári sa sťažujú, že navýšenie úhrad za minulé roky nepokrýva ani infláciu a očakávajú, že situácia sa bude zhoršovať.

Neplatiči zdravotného poistenia

Bohužiaľ nie všetci si môžu návštevu zubára dovoliť. Prístup dlžníkov a neplatičov zdravotného poistenia k zdravotnej starostlivosti bol dlho obmedzený len na situácie, keď bol pacient ohrozený na živote.

Od januára 2023 prišlo k zmene a dlžníci majú právo aj na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v súvislosti s tehotenstvom, očkovania za účelom prevencie infekčných ochorení, ako aj liečbu infekčného ochorenia a na zdravotnú starostlivosť poskytovanú na liečbu chronického ochorenia. Starostlivosť o zuby sem, však bohužiaľ nespadá.

 

Autor:

Natália Várošová, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO

 

 

Obrázky: pixabay.com

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles