Firemné parkovisko: materiál, značenie, osvetlenie, parkovacia politika

5. januára 2024 zaujímavosti 282 Views
Firemné parkovisko: materiál, značenie, osvetlenie, parkovacia politika

Ak uvažujete o výstavbe nového parkoviska alebo o úprave existujúceho, púšťate sa do celkom náročného projektu. Firemné parkovisko slúži nielen na parkovanie áut vašich zamestnancov, ale aj na reprezentáciu vašej spoločnosti. Obchodní partneri, klienti, zákazníci, parkovisko je zväčša druhá vec, ktorú si návštevy všimnú. Môžete mať modernú budovu s novou fasádou, ak zanedbáte priestor na parkovanie, pri názve vašej firmy sa rýchlo môže objaviť pomyselný čierny bod.

Projekt “firemné parkovisko” nie je len o výbere vhodného materiálu na povrch. Pozornosť by ste mali venovať aj podložiu, parkovacej politike a vhodnému značeniu.

Parkovisko vo vlastníctve…

Súčasťou firmy sú okrem manažmentu aj ďalší zamestnanci, ktorí sa starajú o plynulý chod spoločnosti. Pravdepodobne značný počet zamestnancov do práce dochádza na vlastnom aute. A práve vašou úlohou, ako zamestnávateľa, je poskytnúť im miesto na parkovanie.

Existujú 3 základné typy parkovísk:

 • súkromné (na pozemku firmy),
 • vyhradené parkovisko na pozemku obce alebo mesta,
 • prenajaté na súkromnom pozemku iného vlastníka.

Každé z nich má svoje výhody a nevýhody, pravidlá a požiadavky na vybudovanie a spravovanie parkovacích miest, s ktorými by ste sa mali detailne zoznámiť.

Určite si overte, či parkovisko bolo napojené do verejnej cestnej siete. Ak riešite firemné parkovisko na súkromnom pozemku, nezabudnite požiadať o súhlas o napojenie do verejnej cestnej sieti príslušný správny orgán. Vtedy na parkovisku budú platiť pravidlá cestnej premávky a ich porušenie bude riešiť polícia. Zároveň na ňom bude platiť zákonná aj havarijná poistka.

Ako sa bude parkovisko používať

Aký je hlavný účel parkoviska? Ak prevádzkujete malú IT spoločnosť s piatimi zamestnancami, pravdepodobne nepotrebujete odstavnú plochu pre nákladné vozidlo. Pri úvahách o parkovisku je potrebné zvážiť nielen počet zamestnancov, ale aj typ vozidiel, ktoré na ňom budú parkovať.

Ďalším faktorom je doba parkovania. Ak vlastníte firemné vozidlá, ktoré majú zamestnanci k dispozícií, no počas ich nepoužívania ostávajú na parkovisku, možno by bolo vhodné zvážiť aj nejaké príslušenstvo, ako sú napríklad prístrešky pre auto alebo garáž. Určite sa zaujímate o to, ako čo najdlhšie zachovať hodnotu a vzhľad vozidiel. V tom prípade zahrňte do projektu firemného parkoviska aj takéto praktické riešenia.

Vhodný materiál na spevnenie parkoviska

Pokiaľ ide o výber správneho materiálu na parkovanie, budete musieť vziať do úvahy svoje preferencie a požiadavky. Neexistuje univerzálny materiál, ktorý by vyhovoval všetkým firemným parkoviskám.

Čo však s istotou vieme, je, že vaše parkovisko by malo byť navrhnuté tak, aby odolalo sezónnym poveternostným podmienkam a veľkému objemu dopravy. Unáhlené rozhodnutie môže z dlhodobého hľadiska znamenať vyššie náklady na opravy a údržbu.

Štrkové parkovisko

Štrk je obľúbenou možnosťou, pretože je lacný a zároveň sa dá ľahko položiť. Keďže ide o sypký materiál, ľahko ním prekryjete nerovný terén a nedokonalosti na povrchu. Existuje široká škála možností, pokiaľ ide o veľkosť, farbu a štruktúru. Štrk má tiež svoj charakteristický zvuk pod kolesami auta.

Na druhej strane, štrk sa záťažou poddá a “uloží”. Takéto parkovisko je potom náchylné na znečistenie a prerastanie burinou. Bude potrebná údržba vo forme odstraňovania buriny a postreku prípravkom na ničenie buriny. Okrem toho budete musieť občas pozametať štrk, ktorý ušiel z parkoviska. Nakoniec napriek vášmu neustálemu úsiliu o údržbu, budete musieť “unavený” štrk nahradiť novým, najmä ak máte obzvlášť vyťažené parkovisko, pretože štrk sa rozpadne.

Betónové parkoviská

Synonymom pevnosti a odolnosti v stavebnom priemysle je naďalej betón. Ten sa ukazuje ako spoľahlivá voľba pre komerčné parkoviská aj pre príjazdové cesty. Vďaka svojej výnimočnej schopnosti odolávať hustej premávke, extrémom počasia a zaťaženiu je betónové parkovisko investíciou, ktorá sa z dlhodobého hľadiska skutočne vypláca.

Aj pri bežnom používaní vozidla môže betónové parkovisko vydržať až päťdesiat rokov a vyžaduje veľmi malú údržbu. Navyše umožňuje jednoduché čiarové značenie. Lepšie zvláda vysoké teploty, v letných mesiacoch nezmäkne ani sa nerozšíri.

Nevýhodou je, že betón je drahou možnosťou pre väčšie parkoviská. Betón je tiež nákladnejší na inštaláciu a vyžaduje dlhý čas vytvrdzovania. Mali by ste tiež vedieť, že v oblastiach s tuhými mrazmi môže byť náchylný na poškodenie. Vyžaduje tiež systém na odtok vody, pretože na rozdiel od asfaltu nie je priepustný.

Asfaltové parkoviská

Asfalt je náš ďalší tip, ako si postaviť miesto na parkovanie. Je to pevná a odolná vodotesná membrána známa svojou dlhou životnosťou. Je to obľúbená voľba pre parkoviská, pretože je vysoko kvalitný, nenáročný na údržbu a má dlhú životnosť. Na rozdiel od betónu asfalt neovplyvňujú teploty pod bodom mrazu ani dlhodobé používanie soli.

Asfalt ponúka hladký a elegantný vzhľad, čo môže prispieť k celkovému vnímaniu vašej nehnuteľnosti a vašej firmy. Dokáže odolať erózii, ktorá je zvyčajne spôsobená dažďom. A čo viac, v prípade poškodenia sa dá relatívne ľahko opraviť a obnoviť povrch.

Na druhej strane, ak je asfalt položený na väčších plochách, je náchylný na praskanie, preto pred rozhodnutím o preferovanom materiáli zvážte veľkosť svojho parkoviska. A hoci asfalt nemá problém s tuhým mrazom, s vysokým teplom si veľmi nerozumie – vyššie teploty môžu spôsobiť zmrštenie povrchu a vytvoriť mastný lesk.

Parkovisko zo zámkovej dlažby

Najväčšou výhodou zámkovej dlažby je jednoduchá montáž. Jednotlivé dlaždice sa ukladajú tesne vedľa seba na podkladovú vrstvu. Na záver sa špáry medzi dlaždicami vyplnia pieskom. Nielen samotná montáž je rýchla a nenáročná na čas, ale taktiež jej demontáž a oprava. Jednotlivé dlaždice je možné kedykoľvek rozobrať, prípadne poškodené prvky vymeniť za nové.

Ak vyberáte dlažbu pre osobné autá do 3,5 tony, mala by mať hrúbku min. 6 cm, pre vozidlá nad 3,5 tony min. 8 cm. Na parkovisko odporúčame dlažbu tmavšej farby, aby na nej nebolo vidieť znečistenie od pneumatík a ropné škvrny.

Aj zámková dlažba má svoje nevýhody. Ak jednotlivé bloky nie sú správne položené a prepojené, vyhráva burina a mach, ktoré sa môžu šíriť po celej ploche. Zámková dlažba vždy potrebuje pevnú základňu. Nevyhovujúce a nedostatočne pripravené podklady môžu v dôsledku pravidelného dopravného zaťaženia spôsobiť poklesnutie dlažby. A nakoniec, aby si dlažba zachovala svoj pôvodný vzhľad, je potrebné ju pravidelne udržiavať.

Parkovisko zo zatrávňovacej dlažby

Zatrávňovacia dlažba vytvorí vizuálne príťažlivé, funkčné a vysoko odolné parkovisko. Pozitívne tiež prispieva k životnému prostrediu, a to riadením odtoku dažďovej vody.

Dlažby sú zvyčajne vyrobené z betónu, kameňa a recyklovaného plastu. Priestor medzi mriežkami sa potom vypĺňa kameňom, štrkom, ornicou, alebo sa nechá zatrávniť. Aj keď počiatočná investícia môže byť vyššia, dlhá životnosť a nízka údržba zatrávňovacej dlažby ju z dlhodobého hľadiska robí nákladovo efektívnu.

V priebehu času sa však malé dutiny, ktoré umožňujú prenikanie vody, môžu upchať úlomkami alebo sedimentmi. Ak sa to nerieši, môže to ohroziť priepustnosť dlažby. Medzery medzi dlaždicami môžu tiež podporovať rast buriny, ak nie sú vhodne udržiavané.

Zatiaľ čo takéto parkovisko zvládne bežnú premávku vozidiel, nemusí byť vhodné pre oblasti s veľmi ťažkými vozidlami alebo extrémne vysokou intenzitou premávky.

Čo zvážiť pred návrhom usporiadania parkoviska?

Keď je parkovisko postavené, prichádza na rad jeho usporiadanie. Tu zohráva primárnu úlohu účel používania. Je rozdiel, ak budujete parkovisko k administratívnej budove, a keď riešite parkovacie miesta k reštaurácii či k zdravotníckemu zariadeniu.

Čo vziať do úvahy:

 • pravidelní používatelia, ktorí prichádzajú a odchádzajú aj niekoľkokrát denne,
 • firemné vozidlá, ktoré potrebujú svoje vlastné parkovacie miesta,
 • frekvencia maloobchodných zákazníkov a obchodných partnerov,
 • dodávateľské vozidlá,
 • dostatočná kapacita pre hotelových a reštauračných hostí,
 • miesta pre invalidov a rodiny s malými deťmi,
 • miesto pre prístrešok na auto, garáž,
 • obrubníky a nájazdové obrubníky pre priemyselnú dlažbu a priemyselné prvky, chodníky a pod.

Značenie firemného parkoviska

Pred akoukoľvek aplikáciou značenia odporúčame preštudovať si vyhlášku 30/2020 Z. z, pretože akékoľvek dopravné značenie musí byť v súlade s ňou. Budete potrebovať návrh dopravného značenia na firemnom parkovisku, ktorý predložíte miestne príslušnému cestnému orgánu na schválenie.

Počítajte s lehotou na posúdenie minimálne 30 dní, resp. v niektorých prípadoch min. 60 dní.

Ak je návrh schválený, môžete značky umiestniť a ich dodržiavanie je vymáhateľné. To znamená, že Polícia SR môže neoprávnene parkujúcich vodičov pokutovať.

Veľkosť parkovacích miest stanovuje norma STN 73 6056. Na Slovensku je potrebné dodržať tieto minimálne rozmery parkovacieho miesta:

 • pre kolmé parkovanie 2,25 x 4,5 m,
 • pre pozdĺžne 2 x 5,5 m
 • a pre šikmé 2,25 x 4,4 m.

Niektoré autá sa však pre svoju šírku nevojdú na parkovacie miesto so šírkou 2,25 cm, preto pri rozložení parkovacích miesta zohľadnite aj rozlohu parkoviska a ak je to možné, prihoďte pár centimetrov navyše.

Z dopravného značenia určite budete potrebovať informatívnu dopravnú značku “parkovisko”, ktorá by mala definovať vyhradený priestor. Na vodorovné značenie použite vhodné farby. Zvážte ďalšie príslušenstvo, ako sú napríklad sklopné parkovacie zábrany a pod.

Osvetlenie parkoviska

Rozmýšľali ste nad tým, ako vyriešite otázku osvetlenia parkoviska? Aj osvetlenie parkovísk sa riadi určitými normami, v tomto prípade platia konkrétne európske normy EN 12464-2 o osvetlení vonkajších pracovných priestorov a EN 13201-1 o osvetlení ciest, ktorá klasifikuje parkoviská ako triedu S.

Nedostatočné osvetlenie je zdanlivo nepodstatnou záležitosťou, no v skutočnosti dokáže spôsobiť veľké problémy. V prípade zle osvetlených parkovísk je väčšia pravdepodobnosť nehôd a úrazu a dokonca zvýšenej kriminality v súvislosti s krádežami, požívaním drog a alkoholu a pod.

Parkoviská možno osvetľovať niekoľkými spôsobmi. Spomenieme dva najbežnejšie, a to väčšie množstvo nízkovýkonných svietidiel do výšky od 4 do 8 metrov. Druhou možnosťou je nainštalovať menší počet vysokovýkonných svietidiel do výšky od 12 do 20 metrov

Parkovacia politika

Výber správnej politiky parkovania zamestnancov pre vašu firmu môže byť stresujúci. Parkovanie ovplyvňuje takmer každého v podniku zhora nadol a veľmi často práve pre problémy s parkovaním stráca zamestnávateľ pozitívne body.

Vo všeobecnosti existujú 4 základné typy parkovacej politiky:

1.   Kto prv príde, ten prv melie

Táto politika ponecháva parkovanie na pracovisku ako bezplatné pre všetkých. Kto príde prvý, uchytí si voľné miesto. Tento prístup si obľúbili firmy, ktoré chcú byť férové ​​voči všetkým zamestnancom.

Zamestnávatelia však často hlásia napätie vznikajúce medzi zamestnancami. Problémy sa zvyčajne objavia, ak nie je dostatok parkovacích miest.

2.   Vyhradené priestory

Tento model parkovania vyhradzuje parkovacie miesta pre konkrétnu skupinu zamestnancov alebo pre špecifické typy zamestnancov.

Využívajú ho najmä spoločnosti s menším parkoviskom a s obmedzeným počtom dostupných parkovacích miest. Cieľom je zabezpečiť parkovanie pre kľúčových zamestnancov.

Spoločnosti používajú rôzne kritéria na prideľovanie parkovacích miest:

 • pracovná hierarchia,
 • firemné vozidlá,
 • odpracované roky,
 • vzdialenosť bydliska zamestnanca od sídla spoločnosti,
 • pracovníci pracujúci 5 dní v týždni z kancelárie (majú zväčša prednosť pred pracovníkmi na home office),
 • jedinečné potreby (tehotné ženy, ZŤP a pod.),
 • majitelia elektrických vozidiel,
 • zdieľané vozidlo – vozidlo, ktorým sa do práce prepravuje viac zamestnancov.

Miesta potom prideľujú od tých najlukratívnejších blízko vchodu do budovy až po tie najvzdialenejšie.

Tento systém je vhodný aj vtedy, ak je súčasťou parkoviska napríklad prístrešok pre auto, prípadne niekoľko prístreškov, a je potrebné zadefinovať ich používanie.

3.   Zmiešaná politika parkovania

V rámci zmiešanej parkovacej politiky je určitý priestor vyhradený pre kľúčových zamestnancov. Na všetky zostávajúce parkovacie miesta sa vzťahuje parkovacia politika “kto prv príde, ten prv melie”.

4.   Parkovanie ako zamestnanecký bonus

Tiež známy ako kredit pre zamestnancov. Lukratívne parkovacie miesto získa zamestnanec, ktorý za predošlý mesiac dosiahol najväčší zisk, úspešne dokončil zverený projekt, prilákal významného partnera a pod.

Na záver

Vlastné alebo prenajaté parkovisko? To závisí od toho, aké možnosti máte k dispozícii aj od toho, aká je vaša firemná politika. Ak si prenajmete parkovisko, zriedka máte možnosť, aby ste zasahovali do jeho vzhľadu, no môže to byť výhodnejšie pre malé a stredné podniky.

Vlastné firemné parkovisko je síce veľká počiatočná investícia, no tá sa vám z dlhodobého hľadiska vyplatí. Môžete si zvoliť materiál na povrch parkoviska, navrhnúť usporiadanie a značenie, prispôsobiť si osvetlenie a pod.

V jednom aj druhom prípade sa môžete dostať do situácie, že na parkovisku nebude dostatok parkovacích miest pre všetkých zamestnancov. Aj tu však existuje riešenie. Motivujte zamestnancov, ktorí bývajú blízko seba, aby sa spojili a využili na prepravu zdieľané vozidlo. Ak je to možné, poskytnite aj možnosť práce na diaľku niekoľko dní v týždni, aby ste optimalizovali obsadenosť parkoviska a ponechali tak priestor aj pre potenciálnych klientov.

 

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s: Eva Dedinská, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov

Obrázky: pexels.com


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles