Nauhličovanie a vlastnosti ocele

10. novembra 2020 zaujímavosti 2784 Views
Nauhličovanie a vlastnosti ocele

Nauhličovanie ocele patrí medzi jednu z najviac vykonávaných aktivít tepelnej úpravy ocele. Takáto oceľ a celý tento proces sa najčastejšie využíva na zlepšenie životnosti a výkonu častí používaných v leteckom a automobilovom priemysle. V princípe ide o to, že pri správnej tepelnej, termomechanickej a mechanickej povrchovej úprave sa zmení preusporiadanie atómov v týchto kovoch, čo dosiahne zmenu napríklad v chemických, mechanických alebo fyzikálnych vlastností týchto kovov, čo následne dokáže zmeniť ich využitie a použitie v rôznych odvetviach. Najznámejšie procesy tohto spracovania sú procesy tepelného spracovania alebo indukčné kalenie, ponorné kalenie a v neposlednom rade cementovanie cementom.

Vysvetlime si tieto procesy na nasledujúcich príkladoch. Keď sa pozrime na akýkoľvek automobil, neodmysliteľnou súčasťou automobilu sú napríklad ozubené kolieska, ventily, vahadlové hriadele a taktiež nápravy. Všetky tieto časti automobilu si vyžadujú v prvom rade, aby boli dostatočne odolné a trvanlivé. Preto sú tieto časti spracované pomocou cementu teda idu tu o spracovanie cementovaním.   

Pece určené na nauhličovanie

Pece, pomocou ktorých sa uskutočňuje nauhličovanie sú buď elektricky vyhrievané alebo plynové. Teplo v takýchto peciach sa môže pohybovať od 870 do 940 ° C. Na nauhličovanie sa používa plynná atmosféra, ktorá sa vyrába z plynných alebo kvapalných uhľovodíkov. 

Konkrétne ocele na ich vlastnosti

Prejdime na konkrétne ocele, čo sa týka triedy. Našu pozornosť budeme venovať oceli, ktorá patrí do triedy 16. Značka ocele podľa EN alebo EN ISO je 15NiCr13 a číslo materiálu W.Nr. je 1.5752. Povedzme si viac o tejto oceli. 15NiCr13 oceľ, ktorá patrí do triedy 16 sa zaradzuje medzi ušľachtilú oceľ. Predovšetkým sú určené na tepelné spracovanie. Čo sa týka legúru tak oceľ z triedy 16 má obsah legúry do 6%. Z tohto dôvodu sa takáto oceľ nazýva aj legovaná. Čo sa týka spracovania takejto ocele, tak v tomto prípade sa využíva takzvané zošľachťovanie. Ide o kalenie pri vysokých teplotách. Okrem toho do tejto skupiny spadajú aj ocele určené na nitridovanie alebo cementovanie. Čo sa týka výsledných výrobkov, tak tie sa vyrábajú v podobe napríklad plechov, rôznych tyčí alebo rúrok.

Bližšie sa pozrime na ďalšie typy ocele, ktorá sa označujú ako 14NiCr14 16NiCr11. Ide o nízkolegovanú oceľ, liatu oceľ a ľahko obrábateľnú oceľ. Táto oceľ je určená na cementovanie. Oceľ je určená na veľmi zaťažené časti strojov.

Každá typ ocele si vyžaduje presne určený spôsob spracovania, vďaka ktorému sa docieli výsledný výrobok.

About author

Related articles