Ekonomická univerzita v Bratislave a jej bohatá 75-ročná história

20. augusta 2016 Aktuality 2507 Views
Ekonomická univerzita v Bratislave a jej bohatá 75-ročná história

Naša najstaršia ekonomická vysoká škola vznikla ešte v  roku 1940. Pôvodne  súkromná Vysoká obchodná škola v Bratislave sa za 75 rokov pôsobenia pretransformovala až do dnešnej podoby a stala sa významnou vysokoškolskou inštitúciou nielen vrámci Slovenska. Reč je o Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

Založenie Ekonomickej vysokej školy v Bratislave

Najstaršia slovenská vysoká škola ekonomického zamerania bola založená v októbri roku 1940. Pôvodne súkromná škola bola v roku 1945 zoštátnená a premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú. O štyri roky neskôr sa jej názov znova menil, tentokrát na Vysokú školu hospodárskych vied a neskôr sa ešte upravil na Vysokú školu ekonomickú. Súčasný názov Ekonomická univerzita v Bratislave sa datuje až od roku 1992.

 

Začiatky univerzity

Začiatky Ekonomickej univerzity boli pestré. Chýbali priestory, a tak sa vyučovalo v prenajatých priestoroch v rôznych častiach Bratislavy. Až výstavbou komplexného areálu v Petržalke sa Ekonomická univerzita v Bratislave dočkala svojho vlastného plnohodnotného priestoru, kde vrámci vysokoškolského kampusu nájdu študenti všetko potrebné. Nielen jednotlivé fakulty, ale aj stravovacie jednotky, taktiež univerzitnú knižnicu a mnohé iné služby, medzi inými aj praktické viazanie diplomoviek v Bratislave, nech najmä tí mimobratislavskí nemusia chodiť ďaleko.

 

Cieľ Ekonomickej vysokej školy 

Cieľom Ekonomickej univerzity je poskytovať komplexné vysokoškolské vzdelanie a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied. Je tu možnosť študovať vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, a teda na výber je bakalárske, inžinierske, resp. magisterské aj doktorandské štúdium, pričom podmienkou úspešného absolvovania každého stupňa štúdia je vypracovaná a obhájená záverečná práca. Ani v dnešnej digitalizovanej dobe nestačí iba odovzdať pdf bakalársku či inú prácu, ale je potrebné riadne zviazanie a odovzdanie dvoch vytlačených kópií práce na príslušné miesta.

 

Fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Aktuálne tvorí Ekonomickú univerzitu celkovo sedem fakúlt – Národohospodárska, Obchodná, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov, Fakulta aplikovaných jazykov, ktoré sídlia priamo v Bratislave a Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach.

Od svojho vzniku prešla Ekonomická univerzita v Bratislave dlhú cestu. Dodnes tu vyštudovalo viac ako 80 000 absolventov, pričom v súčasnosti ju navštevuje asi 10 000 študentov z celého Slovenska a okolitých krajín.

 

 
Autorské právo: georgerudy / 123RF Reklamní fotografie


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles