Daň z motorových vozidiel za rok 2021

25. januára 2022 zaujímavosti 938 Views
Daň z motorových vozidiel za rok 2021

Začiatok roka so sebou prináša veľa daňových povinností. Jednou z nich je podanie daňového priznania z motorových vozidiel. Termín podania je do konca januára, a preto by mala byť daň z motorových vozidiel vašou prvou splnenou povinnosťou v novom roku. Prinášame vám malý prehľad informácií o tom, kto je povinný uvedenú daň platiť a ako pri plnení daňovej povinnosti postupovať.

Kedy ste povinní platiť daň z motorového vozidla

Podávať daňové priznanie za motorové vozidlo a zaplatiť príslušnú daň je povinný každý podnikateľ, ktorý má vozidlo zapísané na podnikanie a na podnikanie ho aj využíva. Daň sa podáva tiež za vozidlo, ktoré využíva váš zamestnanec na služobné účely. Podať uvedené daňové priznanie musíte za vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a sú zahrnuté vo vašom účtovníctve. Niektoré typy vozidiel sú z povinnosti dane oslobodené. Ide napríklad o traktory, snežné skútre alebo pracovné stroje. Vlastníte viac vozidiel, ktoré využívate na podnikanie? Ak si nie ste istí s platením dane za tieto vozidlá a váš účtovník ovláda len spracovanie miezd, informujte sa na daňovom úrade alebo sa obráťte na daňových poradcov.

Pozor na termín podania dane z motorového vozidla

Daňové priznanie za motorové vozidlá ste povinní podať do 31.1. po skončení predchádzajúceho účtovného roka. Pozor na to, že do tohto termínu musíte priznanie nielen podať, ale tiež splniť daňovú povinnosť t.j. daň uhradiť. Výnimku majú len spoločnosti v likvidácii, konkurze alebo v prípade úmrtia daňovníka. S problematikou platenia tejto dane vám pomôže kvalifikovaná účtovná firma, napríklad váš daňový poradca Bratislava Emineo Partners. 

Aká je výška dane z motorového vozidla

Pri podaní daňového priznania z motorových vozidiel si dajte pozor na výšku dane. Suma dane sa odvíja od kategórie, do ktorej je dané vozidlo zaradené (L až O) a od zdvihového objemu valcov motora v cm3 alebo od hmotnosti vozidla. Oslobodené od dane sú vozidlá s elektrickým pohonom.  Pri zohľadnení výšky dane sa prihliada aj na vek vozidla. Daňové priznanie sa podáva na papierovom daňovom tlačive vydanom Finančnou správou Slovenskej republiky. V prípade, že vaša daňová povinnosť presiahne 700 €, budete povinní platiť preddavky na daň. Daňové priznanie z motorového vozidla narobí vrásky na čele každému laikovi. Preto je využitie už spomínaných poradcov a účtovníkov viac ako na mieste. Emineo Partners profesionálne spracuje celú účtovnú agendu vrátane dane z motorového vozidla. A koľko to bude stáť? Kliknite na ich webe na účtovníctvo cenník a budete príjemne prekvapený.

About author

Related articles