Čo sa stane, ak nebudete splácať svoju hypotéku

19. januára 2017 Hypotéka, Úver a leasing 3328 Views
Čo sa stane, ak nebudete splácať svoju hypotéku

Nikto nevie na istotu predpovedať, čo sa mu môže v živote stať. Nepredvídateľné okolnosti dokážu do života zasiahnuť nečakane a veľmi hlboko. Strata zamestnania, choroba, alebo iné nepríjemné situácie, dokážu život sťažiť, najmä ak má rodina na krku hypotéku. Čo sa stane v tejto situácii a ako banka postupuje?

Komunikácia

V prípade, ak dôjde k omeškaniu splátky hypotekárneho úveru, do 14 dní príde prvá pripomienka a to formou emailu, alebo SMS správy. Pripomienka obsahuje iba informáciu o omeškaní, banka totiž zo skúsenosti vie, že to môže byť spôsobené zmenou účtu, alebo aktuálnym nedostatkom finančných prostriedkov.

Ďalej nastáva telefonické upozornenia, za ktorým nasleduje písomná upomienka doručená poštou. V prípade, ak sa ako klient neozývate a neodpovedáte na predchádzajúcu formu komunikácie, banka komunikuje prísnejšie a za omeškanie si účtuje poplatky v niekoľkých desiatkach eurách.

Po písomnej upomienke, zhruba po štvrťroku, príde výzva na predčasné splatenie celej hypotéky. Vo výzve je jasne napísané, aký postup bude nasledovať ďalej, v prípade ak sa s bankou nedohodnete.

Súd, exekúcia a dražba

Pokiaľ klient nezareaguje ani po výzve na predčasné splatenie, banka nemá inú možnosť a pristúpi k podaniu žaloby na súd. Následne sa bude domáhať splatenia svojho finančného nároku vyplývajúceho zo zmluvy. Pokiaľ súd na základe návrhu uzná oprávnenosť nároku, čo sa v drvivej väčšine stane, odsúhlasí uspokojenie nárokov banky.

Pri hypotekárnych úveroch sa ručí za ich splatenie prostredníctvom záložného práva nehnuteľnosti. Potom, čo súd odsúhlasí nárok banky, poverí exekútora a ten vykoná exekúciu nehnuteľnosti dlžníka. Následne sa uskutoční vyhlásenie dobrovoľnej dražby, za ktorú klient ručí.

Tento proces, od vyhlásenia dražby až po predaj nehnuteľností trvá niekoľko mesiacov. Ukončí sa predajom nehnuteľnosti záujemcovi, ktorý podal ponuku minimálne vo výške hodnoty založenej nehnuteľnosti.  Z dražobnej ceny si banka vezme výšku nesplateného hypotekárneho úveru, exekútor svoje poplatky a pokiaľ ostane aj zvyšná suma, tá pripadne bývalému dlžníkovi.

Dražba nehnuteľnosti je však iba posledná možnosť, ktorá banke ostala. Nie vždy k nej musí nevyhnutne dôjsť.

Ako to zvyčajne banka rieši

Klienti vo väčšine prípadov hypotekárny úver nesplácajú kvôli tomu, že si to skutočne dovoliť nemôžu. Dôvodom je strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, smrť blízkeho, ktorý sa podieľal na splácaní hypotéky. Pokiaľ jeden z týchto dôvodov dokáže klient vydokladovať, banka môže súhlasiť s odložením splátky na polroka, počas ktorého klient spláca iba úroky. Klient sa taktiež zapíše do úverového registra neplatičov, kvôli čomu môže mať sťaženú situáciu pri získavaní úveru v budúcnosti. Toto riešenie nie je žiadna výhra, ale je to určite lepšie ako okamžite prísť o strechu nad hlavou.

Riešenie

Ideálne riešenie neexistuje. Je však zopár odporúčaní. V prvom rade je potrebné vytvoriť si rezervu minimálne na 6 mesiacov. Ďalej, pokiaľ máte dobrého známeho, môžete ho požiadať o ručenie pri úverovom vzťahu.  V žiadnom prípade však banku neignorujte a pokiaľ viete, že túto situáciu neviete odvrátiť, okamžite ju kontaktujte a spolupracujte.

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles