Ako zvládnuť nečakané životné situácie

26. marca 2019 Poisťovne 1903 Views
Ako zvládnuť nečakané životné situácie

Život vie byť občas vtipálek a rád nám našu púť skomplikuje nečakanými udalosťami. Našťastie existujú prostriedky, ktoré pomôžu znížiť následky tvrdého pádu a umožnia nám vyjsť z boja len s odretými kolenami. Teda najmä z pohľadu finančnej situácie.

Sociálne a psychické vyrovnanie sa so vzniknutou situáciou je často tvrdým orieškom. No vždy platí, že pokiaľ človek k tomu nemusí pridať ešte aj existenčné starosti, energie na vysporiadanie sa so vzniknutou situáciou je podstatne viac. Práve preto, by sme v čase, kedy je nám “dobre” mali myslieť aj na zabezpečenie sa pre prípad, že sa naša životná situácia zmení. Nasledujúce tipy, vám pomôžu prekonať 4 finančne najnáročnejšie nečakané životné situácie.

Dlhodobá práceneschopnosť

Rôzne ochorenia, ale aj úrazy môžu vyžadovať dlhú dobu rekonvalescencie a pripraviť tak domácnosť o značnú časť príjmu. Navyše, liečenie sa spája so zvýšenými výdavkami za lieky, vyšetrenia, rehabilitáciu či návštevu špeciálnych zariadení. Hoci zamestnanec má nárok na vyplácanie nemocenskej dávky zo sociálnej poisťovne, ide len o 60% z jeho predchádzajúceho príjmu. Nižší mesačný príjem v kombinácii so zvýšenými výdajmi, predstavuje pre rodinný rozpočet enormnú záťaž. Postarať sa o zabezpečenie vyššieho príjmu v prípade práceneschopnosti alebo hospitalizácie môžete aj prostredníctvom rôznych druhov poistenia, zameraných na krytie tohto rizika.

Invalidizácia

Vážne zdravotné problémy alebo úrazy môžu byť okrem dlhej doby liečenia spojené aj s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a invalidizáciou. Za invalidného je považovaný jedinec, ktorého schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť je v porovnaní so zdravím jedincom znížená o viac ako 40%. Po splnení prísnych podmienok stanovených sociálnou poisťovňou má takto znevýhodnený občan nárok na vyplácanie invalidného dôchodku. No pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nie vždy rovná nároku na invalidný dôchodok. Navyše, aj v prípade splnenia nároku na invalidný dôchodok je jeho výška nízka a ledva postačuje na pokrytie základných životných nákladov, ak vôbec.

Ďalšou inštitúciou, na ktorú sa môže zdravotne znevýhodnená osoba obrátiť je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade splnenia stanovených kritérií môže od úradu získať preukaz ZŤP, parkovací preukaz či príspevky na kompenzačné pomôcky. Nárok na invalidný dôchodok a nárok na vydanie preukazu ZŤP sú posudzované nezávisle a každý majú vlastné podmienky pre získanie, preto aj človek, ktorý nemá nárok na invalidný dôchodok, môže mať nárok na vydanie preukazu ZŤP.

Invalidizácia a neschopnosť vykonávať pracovnú činnosť predstavujú náročnú životnú zmenu, na ktorú by ste mali myslieť aj v rámci poistenia. Možnosť poistiť riziko invalidizácie ponúka úrazové aj životné poistenie.

Smrť

Hoci s trochou irónie možno nadnesene povedať, že v prípade smrti vás už nič zaujímať nebude, nemali by ste zabúdať na príbuzných, ktorým môže vaša nečakaná smrť spôsobiť problémy. Či už ide o náklady spojené s pohrebom, splácanie hypotéky, pokrytie životných nákladov, myslieť na zabezpečenie rodiny aj pre prípad tejto vysoko tragickej udalosti je znakom zodpovedného prístupu k svojim blízkym. Pomoc zabezpečiť sa ponúka rizikové životné poistenie.

Strata zamestnania

Strata zamestnania je nepriaznivá situácia, v dôsledku ktorej človek stratil pravidelnosť svojho príjmu a musí vynaložiť úsilie k získaniu nového zamestnania, aby si tak zabezpečil nový pravidelný príjem. Nájsť si nové zamestnanie môže trvať pár dní, ale v mnohých prípadoch môže ísť aj o niekoľko mesiacov. Najmä staršie osoby tesne pred dôchodkovým vekom, môžu mať veľký problém nájsť nové zamestnanie. V prípade splnenia stanovených podmienok, môže mať prepustený zamestnanec nárok na odstupné, prípadne na vyplácanie podpory z úradu práce. No častejšie sú situácie, kedy človek príde o akýkoľvek zdroj príjmu. Ak takýto človek nemal vytvorenú finančnú rezervu, môže mať problém pokryť pravidelné náklady a dostať sa tak do existenčných problémov. Práve z toho dôvodu je dôležité tvoriť si finančnú rezervu pre prípad výpadku príjmu. Tá by mala byť schopná pokryť vaše pravidelné mesačné výdaje počas troch, ideálne až šiestich mesiacov. Výpadok príjmu z dôvodu straty zamestnania taktiež nájdete ako možné poistné riziko vo viacerých druhoch poistenia.

Nečakané udalosti patria k životu. Zodpovedné zabezpečenie sa proti vzniku existenčných problémov v dôsledku nečakanej situácie, síce nemôže zabrániť jej vzniku, no pomôže vám jednoduchšie vyriešiť prípadné problémy, ktoré vznik tejto situácie prinesie do vášho života.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles