Aké práva má majiteľ ochrannej známky?

30. júna 2016 Podnikanie 2982 Views
Aké práva má majiteľ ochrannej známky?

Mať svoju ochrannú známku sa stáva bežným štandardom už aj u nás, a nielen vrámci veľkých spoločnosti. Prečo je také dôležité mať právne ošetrené ochranné známky a čo všetko z ich vlastníctva vyplýva?

 

Práva ochrannej známky

Ako majiteľ ochrannej známky máte nárok na to, že ak by došlo k neoprávnenému zásahu do Vašich práv majiteľa ochrannej známky, môžete sa domáhať, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané. Prípadne, aby boli následky tohto zásahu odstránené. Tiež je možné sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť peňažné odškodnenie či verejné ospravedlnenie uverejnené v médiách. Majiteľ ochrannej známky má súčasne právo na náhradu škody spôsobenú neoprávneným zásahom do práv plynúcich z vlastníctva ochrannej známky.

 

Zákon o ochranných známkach

Zákon o ochranných známkach v ustanovení § 33 ods. 2 stanovuje, že účinky zápisu ochrannej známky do registra sú platné odo dňa zápisu do Registra ochranných známok a týmto zápisom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky. No v zmysle § 26 ods. 1 zákona o ochranných známkach vzniká už osobe, ktorá si označenie do registra ako ochrannú známku prihlasuje právo prednosti pred každým ďalším, kto podá prihlášku neskôr, ktorá by prípadne obsahovala zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary či služby. Ochranná známka je na základe registrácie chránená 10 rokov odo dňa podania prihlášky.

 

Medzinárodná ochranná známka

Z hľadiska teritoriálneho pôsobenia rozdeľujeme ochranné známky na národné, medzinárodné, ochrannú známku Spoločenstva a všeobecne známu známku. Národná ochranná známka predstavuje označenie, ktoré je zapísané len pre územie príslušného štátu, kým medzinárodná ochranná známka je označenie, ktoré je zapísané ako ochranná známka pre územie viacerých štátov na základe medzinárodného zápisu ochrannej známky v registri vedenom Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve, a to pre územie konkrétnych prihlasovateľov zvolených štátov. Štandardná cena za ochrannú známku vrámci EÚ  vychádza z platného sadzobníka poplatkov.

 
Autorské právo: 3dfoto / 123RF Reklamní fotografie


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles