Registrácia online platforiem na finančnej správe

2. februára 2023 Aktuality , Podnikanie 991 Views
Registrácia online platforiem na finančnej správe

Ak podnikáte na online platformách zbystrite pozornosť. Od začiatku tohto roka sú prevádzkovatelia digitálnych platforiem povinní registrovať sa a v januári 2024 aj odovzdávať údaje o svojich užívateľoch – predajcoch finančnej správe. Týmto vzniká finančnej správe možnosť porovnať reálne tržby vzniknuté prostredníctvom online platforiem a tržby vykázané v daňovom priznaní jednotlivých predajcov. Nepriamo sa tak predmetná novela dotýka všetkých zúčastnených strán pri online predaji.

Povinnosť vyplýva zo zavedenia novej smernice EU DAC7/DPI o medzinárodnej spolupráci pri správe daní. Smernica je súčasťou automatickej výmeny informácií. Prevádzkovatelia elektronických platforiem poskytujúcich služby online (prostredníctvom aplikácie) ako napríklad prenájom nehnuteľnosti (Airbnb, Booking.com), poskytovanie dopravných služieb (Uber, Bolt, Hopin), donášku jedla (Bolt food, Wolt) alebo virtuálne trhoviská s rôznym tovarom, budú on januára 2023 konštantne poskytovať informácie o svojich klientoch daňovým úradom. Finančná správa tak bude disponovať informáciami o príjmoch subjektov realizujúcich svoje podnikanie prostredníctvom týchto platforiem. V Slovenskej republike majú túto povinnosť len tzv. neusadení prevádzkovatelia platforiem z krajín mimo Európskej únie. Na tieto zmeny v legislatíve by vás mal upozorniť váš daňový poradca prípadne účtovník. Ak žiadneho nemáte a nachádzate sa v oblasti Bratislavy navštívte nasledovný link – účtovník Bratislava.

Prevádzkovateľ platformy, na ktorého sa povinnosť ohlásenia vzťahuje, je povinný sa prihlásiť na finančnej správe do 31. januára roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol predávajúci označený za podliehajúceho oznamovaniu. Z uvedeného vyplýva, že prvým ohlasovacím rokom je rok 2023 a informácie je potrebné podať do 31. januára 2024.

Novela má za cieľ zefektívniť výber daní a tak zabrániť úniku na daniach z digitálneho predaja tovarov a služieb. V praxi táto novela dáva finančnej správe možnosť porovnať príjmy subjektu z dát dostupných prostredníctvom digitálnej platformy a prislúchajúceho daňového priznania. Ďalším krokom je daňová kontrola, ku ktorému môže finančná správa v prípade nesúladu dát pristúpiť. Ak vás v blízkej dobe čaká daňová kontrola, kontaktujte daňového poradcu tu – daňové poradenstvo Bratislava.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles