Dotácie 2022 Zelená domácnostiam: Všetko, čo potrebujete vedieť

7. septembra 2022 Ekonómia , Podnikanie 1380 Views
Dotácie 2022 Zelená domácnostiam: Všetko, čo potrebujete vedieť

Vedeli ste o tom, že rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)? Vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Zelená domácnostiam II, môžete prispieť k lepšiemu životnému prostrediu a zároveň si zabezpečiť kvalitnejšie a ekologickejšie bývanie.

Mať strechu pokrytú solárnymi panelmi už určite napadlo každého majiteľa domu. Možno už ste sa aj začali venovať pravidelnej údržbe strechy, aby ste sa na inštaláciu panelov pripravili, ale nakoniec vás vysoká obstarávacia cena mohla odradiť. Vedeli ste ale, že môžete dostať časť investovaných peňazí späť a tak znížiť dobu návratnosti?

O čo ide a ako požiadať o poukážky?

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely slúžia na premenu slnečnej energie na elektrinu, ktorá napája elektrické spotrebiče v domácnosti (fotovoltaická elektráreň). Pomocou fotovoltaickej elektrárne vám slnečná energia môže výrazne znížiť účty za elektrinu a v kombinácii s  fotovoltaickými panelmi a elektrickým akumulátorom (batérie) zvýši aj nezávislosť od dodávateľov elektriny.

Druhy panelov:

Monokryštalický

 • Potrebuje viac žiarenia

Polykryštalický

 • Vyťaží viac z difúzneho žiarenia než mono
 • V našich podmienkach najvhodnejší na použitie

Amorfné panely

 • Nižšia účinnosť
 • Vyššia výťažnosť v nepriaznivých podmienkach
 • Náročnejšie na plochu oproti mono- a polykryštalickým panelom

Typy fotovoltických elektrární

ON-GRID

Tento systém je pripojený na verejnú elektrickú sieť a zároveň je aj najčastejší používaný typ fotovoltickej elektrárne. V praxi to znamená, že elektrický rozvod v domácnosti je pripojený na verejnú elektrickú sieť ako aj na fotovoltaickú elektráreň. Spotrebiče v domácnosti teda odoberajú elektrickú energiu z fotovoltaickej elektrárne a v čase, keď je nedostatočný výkon elektrárne, aj z verejnej siete.

Energia, ktorú neminiete z fotovoltaických panelov, skončí vo verejnej sieti. Pri výpadku elektriny sa musí z bezpečnostných dôvodov vypnúť aj fotovoltická elektráreň.

Tip: Pripravte sa na výpadok prúdu s elektrocentrálou.

Výhody
 • Nižšia cena a jednoduchšie zapojenie oproti iným systémom
Nevýhody
 • Závislosť od verejnej elektrickej siete pri výpadku siete
 • Nižšie využitie vyrobenej elektriny
 • Prebytky energie z fotovoltaických panelov končia vo verejnej sieti

OFF-GRID

Je tzv. ostrovný systém, kde je elektrický rozvod v domácnosti permanentne oddelený od verejnej elektrickej siete. Elektrinu vyrába iba fotovoltaická elektráreň, a preto je potrebné skladovať získanú energiu počas dňa z fotovoltaických panelov, aby sa mohla využiť vtedy, keď ju potrebujete (večer a ráno). Na to slúži elektrický akumulátor a fotovoltaická nabíjačka.

Ak sa rozhodnete pre zapojenie OFF-GRID fotovoltaickej elektrárne, je dôležité vedieť spotrebu domácnosti a rozloženie spotreby v priebehu dňa a roka. Toto zapojenie sa hodí najmä pre domácnosti, ktoré sú mimo dosahu verejnej elektrickej siete ako napríklad chaty, ale aj pre tých, ktorí chcú byt’ úplne nezávislí od verejnej elektrickej siete.

Výhody
 • Nezávislosť od verejnej siete
 • Nevyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej siete
 • Maximálne využitie vyrobenej elektriny, prebytky energie sú uskladnené v akumulátore
Nevýhody
 • Vyššia cena a komplikovanejšie zapojenie ako ON-GRID
 • Obmedzená životnosť akumulátora
 • Potreba ďalších elektrických generátorov pre obdobia slabého slnečného žiarenia v zime

HYBRID

Tento systém pracuje podľa potreby ako ON-GRID alebo OFF-GRID. Ak verejná elektrická sieť funguje, systém pracuje ako ON-GRID, prebytky energie však neskončia vo verejnej sieti, ale uložia sa do akumulátora.

Akumulátor napája spotrebiče aj vtedy, keď je slnečné žiarenie slabšie alebo nulové (ráno, večer, v noci). Ak na napájanie spotrebičov nestačia panely ani akumulátor, elektrina sa odoberá z verejnej siete. Pri výpadku verejnej siete prejde elektráreň do režimu OFF-GRID.

Výhody
 • Možnosť odoberať elektrickú energiu z verejnej siete pri nízkom výkone alebo pri vybitom akumulátore
 • Nezávislosť od verejnej siete
 • Maximálne využitie vyrobenej elektriny
Nevýhody
 • Vyššia cena a zložité zapojenie
 • Obmedzená životnosť akumulátora
 • Vyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej siete

Ceny fotovoltických panelov v poslednom čase výrazne klesli a výroba elektrickej energie na vlastnej streche je oveľa lacnejšia ako nakupovaná z rozvodných sietí, a preto sa stala veľmi atraktívnou možnosťou pre tých, ktorí sa snažia žiť viac udržateľnejšie a dbať na životné prostredie.

Okrem toho je možné získať investičnú dotáciu, čo robí fotovoltaické systémy populárnejšie, a tak predpokladáme, že sa budovanie fotovoltaických elektrární pre spotrebu vo vlastnej domácnosti výrazne zvýši.

Dotácie Zelená domácnostiam

Dotácie na fotovoltaiku v roku 2022 pokračujú. Tie sú dostupné pre domácnosti a majiteľov rodinných domov a bytové domy za podmienok určených v rámci projektu. Od 13. júna 2022 boli dotácie na všetky podporované zariadenia (slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu) spustené.

Cieľom projektov Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív. Malým zariadením pri výrobe elektriny sa rozumie zariadenie s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je malým zariadením také, ktoré pokrýva potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami výlučne na bývanie.

Výška dotácie je taká ako v minulom roku, jediná zmena, ktorá nastala, je, že dotačnú poukážku dostanete až potom, čo váš vybraný dodávateľ potvrdí v systéme, že vám zariadenie dokáže do 3 mesiacov dodať aj nainštalovať.

Poukážky sú dostupné pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Termín ukončenia podávania žiadostí je 31. októbra 2023.

Výška dotácie pre fotovoltaické panely

Rodinný dom môže maximálne získať 1 500 € na fotovoltaické panely, avšak len vtedy, ak bude spĺňať určité podmienky a kritériá.

Podmienky podpory

Ešte predtým, ako začnete uvažovať o tom, ako získať dotáciu na fotovoltaiku, oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam. Kto je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku:

 • Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • Fyzická osoba, ktorá je bezpodielovým spoluvlastníkom rodinného domu
 • Fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov

Tip: Rekonštruujete dom a čaká vás zatepľovanie? Vedeli ste, že môžete požiadať o dotácie aj na zateplenie domu?

Na všetkých vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby
 • Rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku
 • Rodinný dom nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo inému subjektu, ktorý vykonáva hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií)
 • Rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť

Ako postupovať, aby ste mohli využiť poukážku

 1. Oboznámte sa podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov
 2. Zvoľte, aký obnoviteľný zdroj energie je pre vašu domácnosť najvhodnejší (fotovoltaika, tepelné čerpadlo a pod.)
 3. Vyberte si zariadenie a uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom
 4. Ubezpečte sa, že vám zhotoviteľ dokáže zariadenie v stanovenom termíne dodať a nainštalovať
 5. Vyplňte žiadosť o poukážku a do 24 hodín potvrďte záujem
 6. Dohodnite sa so zhotoviteľom, kedy zariadenie nainštaluje a následne mu poskytnite aktivačný kód na vydanie poukážky
 7. Ak je zhotoviteľ schopný zariadenie do 3 mesiacov nainštalovať, aktivuje vydanie poukážky
 8. SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) následne poukážku vytlačí a pošle domácnosti
 9. Ak poukážku získate, treba ju do 90 dní uplatniť
 10. Zhotoviteľ následne zrealizuje inštaláciu a požiada o preplatenie poukážky
 11. SIEA žiadosť posúdi, a ak je výsledok pozitívny, poukážka bude zhotoviteľovi preplatená

Ako podať žiadosť

O poukážku môžete požiadať iba cez internet. Vopred si prichystajte všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie a tiež aj údaje z katastra nehnuteľností. Pri vypĺňaní žiadosti si skontrolujte, či spĺňate uprednostňujúce podmienky a či ich viete vydokladovať.

Podrobný postup pri podávaní žiadosti o poukážku je uvedený v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam.

Aké zariadenie je pre vás vhodné?

Ak uvažujete o tom, ktoré zariadenie by bolo pre vás najvhodnejšie, nasledujúce výhody a obmedzenia jednotlivých druhov by vám mohli pri výbere pomôcť.

Slnečné kolektory sú pre vás vhodné ak:

 • Chcete výrazne znížiť náklady na ohrev teplej vody
 • Máte možnosť zapojiť kolektory do existujúceho systému

Na čo treba myslieť:

 • Potrebujete vyhovujúci priestor na umiestnenie technológie
 • Orientácia plochy na osadenie kolektorov by nemala byt’ tienená stromami ani budovami

Tepelné čerpadlo je pre vás vhodné ak:

 • Hľadáte moderný zdroj tepla s automatickou ekonomickou prevádzkou
 • Chcete bezobslužnú prevádzku, vysokú úroveň riadenia a jednoduchú inštaláciu
 • Chcete znížiť náklady za elektrické vykurovanie
 • V dome máte nízkoteplotné podlahové alebo stenové vykurovanie

Na čo myslieť:

 • Dom by mal mať vymenené okná a je zateplený
 • Vyššie investičné náklady

Fotovoltaické panely sú pre vás vhodné ak:

 • Hľadáte alternatívny zdroj elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov v domácnosti
 • Využívate spotrebiče a zariadenia najmä cez deň
 • Hľadáte alternatívy, ako zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť vašej domácnosti

Na čo treba myslieť:

 • Nutnosť prispôsobiť spotrebu domácnosti času produkcie elektriny
 • Na prípadné úpravy a opravy je nevyhnutná odborná kvalifikácia
 • Finančne náročnejšia investícia
 • Orientácia plochy na montáž panelov bytu na juh/juhovýchod a nemala by byť tienená stromami alebo budovami
 • Na budove by mal byť dostatočne veľký priestor na osadenie panelov

Tip pre domácich kutilov: Fotovoltaika sa môže hodiť aj ako zdroj energie vo vašej kôlni, kde nie ste pripojení k elektrickej sieti. Máte všetko základné vybavenie, ktoré by vám v dielni nemalo chýbať?

Kotol na biomasu je pre vás vhodný ak:

 • Ak hľadáte ekologický, ekonomicky výhodný zdroj tepla
 • Ak chcete zdroj s možnosťou automatickej prevádzky
 • Potrebujete vyššiu teplotu vykurovacej vody

Na čo myslieť:

 • Potrebujete dostatok priestoru pre zariadenie a skladovanie paliva
 • Treba zabezpečiť základnú obsluhu zariadenia, dodávanie a dopĺňanie paliva ako aj vynášanie nespálených zvyškov
 • Vyššie investičné náklady
 • Náročnejšie na údržbu

Veterné turbíny sú pre vás vhodné ak:

 • Hľadáte ekologický zdroj elektrickej energie pre prevádzku spotrebičov, ohrev teplej vody alebo podporu vykurovania
 • Hľadáte zdroj s minimálnou zastavanou plochou.

Na čo myslieť:

 • Hlučnosť turbíny môže negatívne vplývať na okolie
 • Miesto musí byť dostatočne veterné
 • Je potrebné zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od obydlí
 • Je nutné získať stavebné povolenie
 • Vysoké investičné náklady

 

Všetky aktuálne informácie k možnostiam čerpania podpory prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II sú k dispozícii na ich webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

 

Dominika Blchová, SEO, Optimalizácia webu pre vyhľadávače

 

Obrazok: unsplash.com

 

About author

Related articles