Trochu viac o daňovej optimalizácii

7. novembra 2016 Podnikanie 2076 Views
Trochu viac o daňovej optimalizácii

Jeden z posledných termínov, kedy je ešte reálna daňová optimalizácia za uplynulý rok, je pre väčšinu podnikateľov januárový dátum odovzdania daňového priznania za predošlý mesiac, teda za december. Na samotné daňové priznania k dani z príjmov za rok aj úhradu dane máte síce čas až do posledného marcového dňa, myslite však na to, že po uzatvorení DPH za minulý rok Vám už žiadne významné daňové náklady nepribudnú. Aj preto je koniec januára poslednou príležitosťou na tzv. optimalizáciu daní.

Čo to tá daňová optimalizácia vlastne je?

Definícia znie nasledovne: Termín daňová optimalizácia znamená využitie všetkého, čo platný zákon o dani z príjmov povoľuje zaradiť do daňového priznania k dani z príjmov ako daňovo uznané položky. Všetko to teda musí byť v súlade so zákonom, ale v konečnom dôsledku to závisí od daného podnikateľa, nakoľko šikovný je a čo všetko “zdaní”. Dôležitým predpokladom na efektívnu optimalizáciu daní je predovšetkým dobrá znalosť nástrojov a prostriedkov legálnej daňovej optimalizácie.

Zákon o dani z príjmov

Ak sa bližšie pozrieme na platný zákon o dani z príjmov (Z. 595/2003 Z.z. v platnom znení), ten nepriamo definuje daňovú optimalizáciu ako proces, keď si do účtovníctva zaradíme „daňový výdavok“, t.j. náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka. Pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobného využívania a nevzťahuje sa naň žiadna ochrana osobných údajov, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie či udržanie zdaniteľných príjmov. Je nutné zdôrazniť, že zákon o dani z príjmov niektoré náklady vylučuje úplne alebo takmer úplne z daňových nákladov, aj keby boli pre podnikanie doslova existenčné. Príkladom sú náklady na reprezentáciu, ktoré optimalizovať nemožno.

Optimalizácia daní stručne a jasne

Laicky možno daňovou optimalizáciou nazvať proces vystavovania faktúr, ako aj ďalších príjmov, ktoré si dokážeme zákonne odpočítať a vieme preukázať, že súvisia s predmetom nášho podnikania. Na všetko ostatné, čo sem nespadá, sa daňová optimalizácia nevzťahuje.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles