Leadership a štúdium MBA vás pripraví na úspešnú kariéru

28. februára 2023 Podnikanie , zaujímavosti 560 Views
Leadership a štúdium MBA vás pripraví na úspešnú kariéru

Prestížny profesijný program MBA Leadership prehlbuje znalosti súčasného i budúceho manažéra. Naučíte sa prakticky využiť získané zručnosti v praxi.

Program MBA Leadership

Program MBA Leadership ide ďaleko za hranicu prosté vedenie ľudí. Pri dosiahnutí určitej úrovne kompetencií a osvojení či prehĺbení ďalších znalostí sa z manažéra a obchodníka stáva úspešný business leader a skvelý vizionár. Hlavným cieľom programu MBA Leadership je pripraviť všetkých poslucháčov na ďalší osobnostný, profesionálny a kariérny rozvoj.

Leadership od A po Z

Pri štúdiu sa naučíte, že leadership sa vyvíja z analytického a strategického managementu. Špičkový líder môže stavať svoje veľké vízie len na skvelých manažérskych a komunikačných základoch a schopnostiach. Ako vizionár musí vedieť v ľuďoch prebudiť nadšenie a vášeň, ale súčasne musí vedieť ako vynikajúci leader úplne racionálne riadiť a svoje firemné vízie musí vedieť vysvetliť a obhájiť.

Nechajte sa nadchnúť leadershipom

Študijný program MBA Leadership je vhodný pre podnikateľov, členov stredného i vyššieho manažmentu, CEO a všetkých, čo sa chcú stať skutočnými lídrami svojich podnikov či firiem, v ktorých pracujú, alebo chcú v budúcnosti pracovať na tých najvyšších riadiacich postoch a exekutívnych pozíciách. Získajte potrebné schopnosti pre vedúce pozície, zdokonaľte si metódy riešenia konfliktu, zlepšite organizačné a reprezentačné schopnosti, manažérsku obratnosť, tímové vedenie aj koučing.

MBA program

Študenti programu MBA Leadership si osvojujú koučovací štýl vedenia ľudí vrátane jeho nástrojov, techník a postupov zahrňujúci efektívne odovzdávanie informácií a metódy vyjednávania. Pozornosť je venovaná ich výhodám aj obmedzeniam. Naučíte sa vzbudzovať motiváciu u pracovných tímov aj jednotlivcov a rozvíjať ich potenciál.

Hlavné aj voliteľné predmety

Medzi hlavné predmety štúdia MBA programu Leadership na Cardiff Academy patria: Koučing, jeho nástroje, techniky a postupy, Motivácia pracovníkov, rozvoj ich potenciálu, Metódy vyjednávania, ich výhody a obmedzenia a Konflikt management. Voliteľné predmety zahŕňajú kategórie hard skills, soft skills a právne. Úspešní absolventi získajú globálne vyhľadávaný titul MBA písaný za menom a veľký náskok pred ostatnými.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/e/6/e6999864-9efb-4f94-973d-8dae5d2036f8/ekonom.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles