Ako dôležité sú pri podnikaní kvalitné prekladateľské služby?

8. novembra 2020 Podnikanie , zaujímavosti 1457 Views
Ako dôležité sú pri podnikaní kvalitné prekladateľské služby?

Viete, že sa vám môže nepreloženie zamestnaneckej príručky, etického kódexu či návode na obsluhu stroja výrazne predražiť? Mnoho spoločností sa spolieha na jazykové znalosti svojich zamestnancov a podcenia význam jednorazovej investície, ktorá môže dlhodobo zabrániť nečakaným problémom.

Kvalitný preklad je súčasťou každého úspešného podnikania

Pre medzinárodné spoločnosti a spoločnosti s viacjazyčnou pracovnou silou má prekladanie zamestnaneckých príručiek a etických kódexov kľúčový význam. Pokiaľ nebudú zamestnanci takým textom rozumieť, môže to byť nielen porušením zákonov jednotlivého štátu, ale môže to tiež ohroziť dôveryhodnosť spoločnosti, alebo dokonca spôsobiť súdnu žalobu, založenú na nevedomom nerešpektovaní týchto zásad.

Riaditelia a zakladatelia moderných a úspešných spoločností si veľmi dobre uvedomujú, že spoľahlivá pracovná sila je ich najväčším bohatstvom a oplatí sa im o ňu dobre postarať. To zahŕňa aj poskytnutie kvalitných prekladov dokumentácie, ktorú zamestnanci potrebujú k práci. Máme na mysli prevažne užívateľské manuály, príručky, návody na použitie, bezpečnostné upozornenia a podobne. Zabezpečením kvalitného prekladu svojim zamestnancom ukážete, že vám na nich záleží a zároveň tiež zabránite prípadným problémom.

Ak napríklad príslušným pracovníkom neposkytnete kvalitný preklad návodu na použitie nového zariadenia či stroja, môže dôjsť k poruche spôsobenej nesprávnym použitím, na ktorú sa nebude vzťahovať príslušná záruka. V horšom prípade môže dôjsť k zraneniu, alebo dokonca ohrozeniu na živote. V takom prípade je situácia mnohokrát ešte vážnejšia a výdavky môžu byť ešte vyššie. V rámci každej investície je preto dôležité počítať aj s výdavkami za preklad, vďaka ktorému sa vyhnete spomínaným nepríjemnostiam.

Kvalitný preklad môže byť cestou k rozšíreniu podnikateľskej činnosti

Ak pôsobíte na rôznych zahraničných trhoch, budete príslušnú dokumentáciu potrebovať vo viacerých jazykoch. Preto sa oplatí vypracovať kvalitný text v jednom z jazykov a nechať ho odborne preložiť. Potom už vám nič nebude brániť, aby ste vykročili vpred a rozšírili svoje pole pôsobnosti na nové trhy. Toto je bežná prax väčších, ale aj menších spoločností, pôsobiacich v rôznych technických alebo iných odboroch.

V tomto ohľade sa vám oplatí premyslieť aj preklad a kvalitnú lokalizáciu promočných firemných materiálov a webových stránok. Ak máte výborné produkty či služby, oplatí sa vám ich prezentovať čo najväčšiemu počtu potenciálnych zákazníkov.

Úspešné spoločnosti spolupracujú so skúsenými prekladateľskými agentúrami

Najlepšou cestou je spolupráca s overenou prekladateľskou agentúrou, ktorá má k dispozícii odborných prekladateľov, používa moderný prekladateľský softvér a v prípade dlhodobej spolupráce vám tiež ponúkne výhodné množstevné zľavy, zabezpečia súlad prekladu, prípadnú grafickú úpravu textu a ďalšie služby.

About author

Related articles